Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Աղյուսակային տվյալների ներմուծումը Ներկայացվում է էլեկտրոնային աղյուսակի բջիջում տվյալների ներմուծումը՝ թվային, տեքստային և բանաձևեր
2. Բջջի և դրա պարունակության արտաքին տեսքի ձևավորումը Ներկայացվում է բջջի և դրա պարունակության արտաքին տեսքի ձևավորումը՝ տառատեսակը, դրա գույնն ու չափը, տվյալների հավասարեցման ձևը, բջջում եղած տվյալների փոփոխումը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Պնդումներ (թվային և տեքստային տվյալներ) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ստուգվում է Excel-ի միջավայրում բջջի պարունակության տարրերի իմացությունը
2. Պնդումներ (Բանաձևեր) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ստուգվում է Excel-ի միջավայրում բանաձև ներմուծելու սկզբունքների իմացությունը
3. Բջիջի պարունակության հավասարեցման ուղղությունները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ստուգվում է Home ներդիրի Alignment խմբի կոճակների իմացությունը
4. Էլեկտրոնային աղյուսակի բջիջներում տվյալների ներմուծումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ստուգվում է էլ. աղյուսակի բջիջներում տվյալների ներմուծման կանոնների իմացությունը
5. Բջիջի պարունակության ձևավորումը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Ստուգվում է Home ներդիրի Font և Alignment խմբերի գործիքների իմացությունը
6. Ո՞ր բջիջներն են թվային տվյալներ պարունակում 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Ստուգվում է թվային և տեքստային տվյալների տարբերության իմացությունը
7. Բջիջի պարունակության արտաքին տեսքի ձևավորումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Ստուգվում է Home ներդիրի Font խմբի գործիքների իմացությունը
8. Ի՞նչ կլինի բջիջի պարունակությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Ստուգվում է վերջին գործողությունը չեղարկելու քայլերի իմացությունը
9. Հավասարեցում ուղղաձիգ ուղղությամբ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Ստուգվում է բջջի պարունակության հավասարեցման տեսակների ու կոճակների իմացությունը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք թեմայի վերաբերյալ 00:15:00 միջին 7Մ. Էլեկտրոնային աղյուսակի բջիջում տվյալների ներմուծումը՝ թվային, տեքստային և բանաձևեր, բջջի և դրա պարունակության արտաքին տեսքի ձևավորումը՝ տառատեսակը, դրա գույնն ու չափը, տվյալների հավասարեցման ձևը, բջջում եղած տվյալների փոփոխումը

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք թեմայի վերաբերյալ 00:20:00 միջին 13Մ. Էլեկտրոնային աղյուսակի բջիջում տվյալների ներմուծումը՝ թվային, տեքստային և բանաձևեր, բջջի և դրա պարունակության արտաքին տեսքի ձևավորումը՝ տառատեսակը, դրա գույնն ու չափը, տվյալների հավասարեցման ձևը, բջջում եղած տվյալների փոփոխումը
2. Ստուգողական աշխատանք թեմայի վերաբերյալ 00:20:00 միջին 19Մ. Էլեկտրոնային աղյուսակի բջիջում տվյալների ներմուծումը՝ թվային, տեքստային և բանաձևեր, բջջի և դրա պարունակության արտաքին տեսքի ձևավորումը՝ տառատեսակը, դրա գույնն ու չափը, տվյալների հավասարեցման ձևը, բջջում եղած տվյալների փոփոխումը