Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Առարկաների տարածական առնչություններ վերև-ներքև, աջ-ձախ, մեջտեղ, մոտ-հեռու, վրա-տակ, ներս-դուրս:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Աջ, ձախ, մեջտեղ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Հարկավոր է նշել, թե առարկաներից որն է գտնվում աջ, ձախ կողմում, կամ մեջտեղում:
2. Աջ, թ՞ե ձախ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Աջ, թե՞ ձախ:
3. Մեջտեղ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Անհրաժեշտ է որոշել, թե որ առարկան է գտնվում տրված երկու այլ առարկաների մեջտեղում:
4. Վերև, թե՞ ներքև 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Անհրաժեշտ է որոշել խաղալիքների տարածական դիրքերը:
5. Գործողության ուղղությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Վերևից ներքև, թե՞ ներքևից վերև:
6. Ներքև, վերև 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Հարկավոր է ընտրություն կատարել մրգերի միջև:
7. Ներս, դուրս Մեկ այլ հեշտ 1Մ. Անհրաժեշտ է նշել, թե որտեղ են գտնվում առարկաները. տուփի ներսում, թե տուփից դուրս:
8. Վրա, տակ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Անհրաժեշտ է նշել, թե որտեղ են գտնվում առարկաները:
9. Աջ, ձախ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Հարկավոր է հաշվել, թե քանի ծառ կա կամրջի աջ կամ ձախ կողմում:
10. Առարկաների քանակը նկարի աջ և ձախ կողմերում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Հարկավոր է հաշվել ավտոմեքենաների քանակները նկարի աջ և ձախ մասերում, 2-ից 5-ի սահմաններում:
11. Վերևում, մեջտեղում, թե՞ ներքևում 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Անհրաժեշտ է գտնել խաղալիքների տարածական դիրքերը:
12. Ուղղությունները՝ վերևից ներքև, ներքևից վերև 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Անհրաժեշտ է ընտրել ճիշտ պատասխանը՝ հաշվելով պատկերները դեպի ներքև, կամ դեպի վերև ուղղություններով:
13. Կենդանիների տեղն աղյուսակում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Հարկավոր է որոշել կենդանիների դիրքերը:
14. Պատկերների տարածական դիրքերը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 4Մ. Անհրաժեշտ է որոշել մի պատկերի դիրքը մյուսի նկատմամբ:
15. Որոշել նախադասությունների ճիշտն ու սխալը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Որոշել՝ ճիշտ է արդյոք արված հայտարարությունը, թե ոչ:
16. Շարժման ուղղությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 2Մ. Նայելով նկարին անհրաժեշտ է որոշել շարժման ուղղությունը:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք՝ «Աջ, ձախ, մեջտեղ, վերև, ներքև, վերևինը, մեջտեղինը, ներքևինը» թեմայից 00:08:00 միջին 18Մ. Տարբերել իրերի տեղադրությունը՝ աջ, ձախ, մեջտեղ, ներքև, վերև:

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը