Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ուղղանկյան մակերեսի, ուղղանկյունանիստի ծավալը Ուղղանկյան մակերեսի, ուղղանկյունանիստի ծավալը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ուղղանկյան մակերեսը, արդյունքը խառը թիվ է 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Ուղղանկյան մակերեսի հաշվումը, արդյունքը խառը թիվ է
2. Ուղղանկյան մակերեսը, արդյունքը անկանոն կոտորակ է 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Ուղղանկյան մակերեսի հաշվումը, արդյունքը անկանոն կոտորակ է
3. Ուղղանկյան մակերեսը, կողմն անկանոն կոտորակ է 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Ուղղանկյան մակերեսի հաշվումը, կողմն անկանոն կոտորակ է
4. Ուղղանկյունանիստի ծավալը, կողն անկանոն կոտորակ է 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել ուղղանկյունանիստի ծավալը, կողն անկանոն կոտորակ է
5. Ուղղանկյան մակերեսը թիվ է 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել ուղղանկյան մակերեսը, արդյունքը խառը թիվ է
6. Խորանարդի ծավալը, կողն անկանոն կոտորակ է 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել ուղղանկյունանիստի ծավալը, կողն անկանոն կոտորակ է
7. Ուղղանկյան մակերեսը, կողմերը խառը թվեր են 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ուղղանկյան մակերեսի հաշվումը, կողմերը խառը թվեր են
8. Ուղղանկյունանիստի ծավալը, արդյունքը խառը թիվ է 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել ուղղանկյունանիստի ծավալը, արդյունքը խառը թիվ է
9. Ուղղանկյան լայնությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է գտնել ուղղանկյան մեծ կողմը և հաշվել կողմերի տարբերությունը
10. Պետք գտնել ուղղանկյան կողմը, պատասխանը խառը թիվ է 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք գտնել ուղղանկյան կողմը, եթե տրված է մյուս կողմը և մակերեսը
11. Ուղղանկյուն պաստառի մակերեսը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Տեքստային խնդիր, պետք է հաշվել ուղղանկյան մակերեսը և համեմատել տրվածի հետ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Մակերեսների և ծավալների հաշվումը խառը թվերով» թեմայից 00:15:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ ուղղանկյունների մակերեսների և ուղղանկյունանիստների ծավալների խառը թվերով հաշվման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Մակերեսների և ծավալների հաշվումը խառը թվերով» թեմայից 00:15:00 միջին 20Մ. Առաջադրանքներ ուղղանկյունների մակերեսների և ուղղանկյունանիստների ծավալների խառը թվերով հաշվման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Մակերեսների և ծավալների հաշվումը խառը թվերով» թեմայից 00:20:00 միջին 25Մ. Առաջադրանքներ ուղղանկյունների մակերեսների և ուղղանկյունանիստների ծավալների խառը թվերով հաշվման վերաբերյալ