Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Լրացրո՛ւ աղյուսակը

Բարդություն հեշտ

4
2. Ճի՞շտ է, որ...

Բարդություն հեշտ

4
3. Ո՞ր տեքստի նկարազարդումն է

Բարդություն հեշտ

3
4. Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը

Բարդություն միջին

6
5. Պատասխանի՛ր հարցերին

Բարդություն միջին

6
6. Ո՞րը պետք է տեղադրել տեքստում

Բարդություն միջին

5
7. Ի՞նչ հաջորդականությամբ է դասավորված նախադասությունները

Բարդություն բարդ

8
8. Ո՞րն է տեքստի շարունակությունը

Բարդություն բարդ

7
9. Գրի՛ր շարունակությունը

Բարդություն բարդ

8

Նյութեր ուսուցչի համար