Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Իոնային կապ Իմանալ իոնային կապը, հատկությունները, իոնային բյուրեղավանդակ, իոնային բյուրեղավանդակով նյութերի հատկությունները:
2. Բյուրեղավանդակների տեսակները Իմանալ բյուրեղավանդակների տեսակները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ատոմների միջև առաջացած հնարավոր կապի բնույթի որոշում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Իմանալ ինչպիսի՞ կապ է առաջանում մետաղների և ոչ մետաղների, ինչպես նաև ոչ մետաղների ատոմների միջև
2. Իոնային բյուրեղացանցով նյութի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ ընտրել իոնային բյուրեղավանդակով նյութը՝ հենվելով քիմիական կապի մասին գիտելիքների վրա
3. Քիմիական կապի տեսակի որոշումն ըստ տարրերի էլեկտրաբացասականության 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ ըստ տարրերի ատոմների էլեկտրաբացասականության տարբերության որոշել դրանց միջև առաջացած քիմիական կապի բնույթը:
4. Լրացնել բաց թողնված բառերը ատոմից իոն գոյանալու վերաբերյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները չեզոք ատոմներից լիցք ունեցող իոնների փոխարկվելու վերաբերյալ
5. Կովալենտային և իոնային կապերով նյութերի ընտրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կարողանալ տրված զույգից ընտրել կովալենտային և իոնային կապով նյութերը
6. Էլեկտրոնների թվի որոշում իոնում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կարողանալ որոշել դրական և բացասական լիցքավորված իոններում էլեկտրոնների թիվը
7. Կովալենտային կապով միացությունների ընտրություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ շարքից ընտրել կովալենտային կապով միացությունները
8. Ըստ տարրերի ատոմների էլեկտրոնային բանաձևերի և նրանց միջև գոյացող կապի բնույթի որոշում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Կարողանալ որոշել ատոմների միջև գոյացող կապի բնույթը ըստ էլեկտրոնային բանաձևերի:
9. Միացության բանաձևի արտածումն ըստ տարրերի ատոմների զանգվածների հարաբերության 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Կարողանալ արտածել քիմիական միացության բանաձևն՝ ըստ տարրերի ատոմների զանգվածների հարաբերության, որոշել միացությունում ատոմների միջև եղած կապի բնույթը:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Իոնայի կապ» թեմայի վերաբերյալ 00:10:00 հեշտ 5Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները «Իոնային կապ» թեմայի վերաբերյալ: Սովորողը պետթ է իմանա իոնի լիցք, իոնային կապ հասկացությունները:Կարողանա տրված նյութերից ընտրել կովալենտային և իոնային կապով նյութերը:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Իոնային կապ և իոնային բյուրեղավանդակ» թեմայով 00:15:00 միջին 15Մ. Ստուգել և ամրապնդել սովորողների գիտելիքները « Իոնային կար և իոնային բյուրեղավանդակ» թեմայի վերաբերյալ: Սովորողը պետք է իմանա իոնային կապ, իոնային բյուրեղավանդակ հասկացությունները: Ստուգել սովորողների գիտելիքները չեզոք ատոմներից լիցք ունեցող իոնների փոխարկվելու վերաբերյալ:
2. Ստուգողական աշխատանք «Բևեռային կովալենտային կապ» թեմայի վերաբերյալ 00:20:00 բարդ 18Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները «Բևեռային կովալենտային կապ» թեմայի վերաբերյալ: Սովորողը պետք է կարողանա ըստ տարրի ատոմի արտաքին էներգիական մակարդակի էլեկտրոնային կառուցվածքի որոշել տարրը, օքսիդի բանաձևը և նրանում սիգմա կապերի թիվը:

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը