Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Քալկոգենների ընդհանուր բնութագիրը Իմանալ VIA խմբի ոչ մետաղների՝ քալկոգենների ընդհանուր բնութագիրը
2. Քալկոգեններ առաջացրած պարզ նյութեր, ջրածնային և թթվածնային միացություններ Իմանալ քալկոգենների առաջացրած պարզ նյութերի, ջրածնային և թթվածնային միացությունները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. VIA խմբի ատոմ պարունակող միացության ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները VIA Խմբի տարրերի վերաբերյալ: Սովորողները պետք է կարողանան տրված բանաձևերից ընտրել բանաձևը, որը պարունակումն է VIA խմբի տարր
2. Քալկոգենի օքսիդացման աստիճանի որոշումը տրված միացությունում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները քալկոգենների ընդհանուր բնութագրի վերաբերյալ: Կարողանալ տրված միացությունում որոշել կալկոգենի օքսիդացման աստիճանը: Կրկնել օքսիդացման աստիճան հասկացությունը
3. Նաղադասության լրացոմ՝ VIA խմբի տարրերի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները VIA խմբի տարրերի ընդհանուր բնութագրի վերաբերյալ: Կրկնել ատոմի հատկությունները և պարբերական օրենքը
4. Շարքից ընտրել թթուն՝ ըստ օքսիդացնող կամ վերականգնող հատկության 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները քալկոգենների ջրածնային միացությունների վերաբերյալ: Կրկնել թթուների դիսոցումը. կովալենտային կապի առաջացման եղանակները
5. Անհայտ տարրի օքսիդի մոլային զանգվածի որոշում՝ ըստ այդ տարրի օքսիդացման աստիճանի 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները քալկոգենների թթվածնային միացությունների վերաբերյալ: Կարողանալ որոշել օքսիդի բանաձևը, եթե հայտնի է օքսիդ առաջացնող տարրի օքսիդացման աստիճանը և զանգվածային բաժինը այդ նույն տարրի ջրածնային միացությունում
6. Թթուների տրված զույգից ավելի ուժեղ թթվի ընտրությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները քալկոգենների թթվածնավոր թթուների վերաբերյալ: Կարողանալ թթուների տրված զույգից ընտրել ավելի ուժեղը: Կազմել քիմիական ռեակցիաների հավասարումներ՝ ամենաուժեղ թթվի և տարբեր վալենտականության մետաղների միջև, և որոշել փոխազդած թթվի զանգվածը՝ ըստ անջատված գազի
7. Քալկոգենի օքսիդի որոշումը՝ ըստ օքսիդում պրոտոնների թվի 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները քալկոգենների ընդհանուր հատկությունների (օքսիդների և թթվածնավոր թթուների) վերաբերյալ: Կարողանալ կազմել քալկոգենի օքսիդի բանաձևը, եթե հայտնի է պրոտոնների թիվը այդ օքսիդում, անվանել օքսիդին համապատասխանող թթուն, կազմել ջրի հետ փոխազդեցության ռեակցիայի հավասարումը
8. Քալկոգենի զանգվածային բաժնի որոշումը հանքում՝ ըստ նրա միացության զանգվածի 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Ստուգել սովորաղների գիտելիքները քալկոգենների ընդհանուր բնութագրի վերաբերյալ (տեղը պարբերական համակարգում): Կարողանալ՝ ըստ ատոմի կառուցվածքի վերաբերյալ տվյալների որոշել քակոգենի ատոմային զանգվածը, ըստ միացության զանգվածի՝ հանքում զանգվածային բաժինը
9. Քալկոգենի առաջացրած օքսիդի բանաձևի որոշում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները քալկոգենների առաջացրած օքսիդների վերաբերյալ: Կարաղանալ որոշել օքսիդի մոլային զանգվածը, եթե հայտնի է գազային խառնուրդի հարաբերական խտությունը՝ ըստ ջրածնի: Կազմել օդի թթվածնով օքսիդացման և ջրի հետ փոխազդեցության ռեակցիաների հավասարումները, և կատարել անհրաժեշտ հաշվարկներ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք քալկոգենների ընդհանուր բնութագրի վերաբերյալ 00:08:00 հեշտ 7Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները VIA խմբի տարրերի վերաբերյալ: Սովորողները պետք է կարողանա տրված բանաձևերից ընտրել բանաձևը, որը պարունակումն է VIA խմբի տարր

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք քալկոգենների ընդհանուր բնութագրի վերաբերյալ 00:15:00 միջին 10Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները քալկոգենների ընդհանուր բնութագրի, քալկոգենների թթվածնավոր թթուների վերաբերյալ: Կարողանալ տրված միացությունում որոշել քալկոգենի օքսիդացման աստիճանը, թթուների տրված զույգից ընտրել ավելի ուժեղը
2. Ստուգողական աշխատանք քալկոգենների ընդհանուր բնութագրի վերաբերյալ 00:25:00 միջին 18Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները քալկոգենների ընդհանուր բնութագրի, քալկոգենների թթվածնավոր թթուների վերաբերյալ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը