Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ինչու՞ է անհրաժեշտ «Ստուգողական աշխատանքներ» բաժինը «Ստուգողական աշխատանքներ» բաժինն «ԻմԴպրոց» կայքում
2. Ստուգողական աշխատանքի ստեղծում Ինչպե՞ս ստուգողական աշխատանք ստեղծել ԻմԴպրոց կայքում
3. ԻմԴպրոց կայքում ստուգողական և տնային աշխատանքների համար սեփական առաջադրանքների ստեղծում Ինչպե՞ս սեփական առաջադրանքներ ստեղծել ԻմԴպրոց կայքի ստուգողական և տնային աշխատանքների համար
4. Ինչպե՞ս Ձեր առաջադրանքին բանաձև ավելացնել LaTeX-ի օգնությամբ Ձեր առաջադրանքում բանաձև ավելացնելու հրահանգներ՝ օրինակներով
5. Ստուգողական աշխատանքի արդյունքների դիտում։ Ավտոմատ հաշվետվություններ Ինչպե՞ս դիտել ստուգողական աշխատանքի արդյունքները
6. Արդյունքների շտկում։ Ստեղծագործական աշխատանքի ստուգում Ինչպե՞ս ստեղծել ստեղծագործական աշխատանք
7. ԻմԴպրոց կայքում ինչպե՞ս գնահատել տնային/ստուգողական աշխատանքը Տնային և ստուգողական աշխատանքի գնահատում
8. Ինչպե՞ս տպել տնային կամ ստուգողական աշխատանքը Տնային կամ ստուգողական աշխատանքի տպում
9. Ինչպե՞ս կրկին հանձնարարել աշխատանքը։ Ինչպե՞ս հանձնարարել աշխատանքը զուգահեռ դասարանին Աշխատանքի հանձնարարում զուգահեռ դասարանին
10. Աշակերտներին հղման միջոցով տնային և ստուգողական աշխատանքների հանձնարարում Տնային և ստուգողական աշխատանքների հրավեր հղման միջոցով