Տաթևիկ Մխիթարյան

ՈՒսումնական հաստատություն

5Բ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1598

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1955

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 10
գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 50%