Վազգեն Զեյթունյան

ՈՒսումնական հաստատություն

12Ա դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

142

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

6811

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9
գնահատական 7