Ofelya Alaverdyan

ՈՒսումնական հաստատություն

8A դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

873

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

4335

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 6 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 6 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 8
կատարված է ավելի քան 25%