Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Զուգահեռ ուղիղների սահմանումը և հարթության վրա դրանց հատկությունների ապացուցումը Զուգահեռ ուղիղների սահմանումը և հարթության վրա դրանց հատկությունների ապացուցումը
2. Զուգահեռ ուղիղների հատկությունները, զուգահեռ ուղիղների աքսիոմը Բերվում են զուգահեռ ուղիղների հատկությունները և զուգահեռ ուղիղների աքսիոմը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Զուգահեռ և հատվող ուղիղներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Նկարից պետք է պարզել, թե տրված ուղիղները զուգահեռ են, թե հատվող
2. Ուղիղները հարթության վրա 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Զուգահեռ ուղիղներ հարթության վրա
3. Երկու զուգահեռ ուղիղների հատումը երրորդով, առաջացող անկյունների հատկությունները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Երկու զուգահեռ ուղիղների հատումը երրորդով, տեսական հարցեր առաջացող անկյունների հատկությունների վերաբերյալ
4. Զուգահեռ ուղիղներ, համապատասխան անկյուններ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ուղիղների զուգահեռության պարզումը համապատասխան անկյունների միջոցով
5. Միակողմանի, համապատասխան, խաչադիր և հակադիր անկյուններ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Միակողմանի, համապատասխան, խաչադիր և հակադիր անկյուններից մեկի հաշվում
6. Խաչադիր և միակողմանի անկյուններ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Խաչադիր և միակողմանի անկյունների զույգի ընտրություն
7. Համապատասխան, խաչադիր և միակողմանի անկյուններ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Համապատասխան, խաչադիր և միակողմանի անկյունների զույգի ընտրություն
8. Խաչադիր, համապատասխան և հակադիր անկյուններ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Խաչադիր, համապատասխան և հակադիր անկյունների ընտրություն
9. Անկյուններ, որոնց գումարը 180 աստիճան է 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Անկյունների ընտրություն, որոնց գումարը 180 աստիճան է
10. Համապատասխան անկյուններ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Համապատասխան անկյուններից մեկի հաշվումը: Անկյունը եռանկյան անկյուն է
11. Հաշվարկներ զուգահեռ ուղիղների հատկությունների օգտագործմամբ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Զուգահեռ ուղիղների հատկությունների կիրառումը անկյան որոշման համար

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Զուգահեռ ուղիղներ» թեմայից 00:20:00 միջին 13Մ. Առաջադրանքներ զուգահեռ ուղիղների հատկությունների և հայտանիշների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Զուգահեռ ուղիղներ» թեմայից 00:15:00 միջին 9Մ. Առաջադրանքներ զուգահեռ ուղիղների հատկությունների և հայտանիշների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Զուգահեռ ուղիղներ» թեմայից 00:25:00 բարդ 16Մ. Առաջադրանքներ զուգահեռ ուղիղների հատկությունների և հայտանիշների վերաբերյալ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը