Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Կետի կոորդինատները Կետի կոորդինատների հաշվման բանաձևերը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Միավոր շրջանագծի կետի կոորդինատների որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել միավոր շրջանագծի կետի կոորդինատները
2. Կետի կոորդինատների որոշումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է որոշել կետի կոորդինատները
3. Կետի դիրքը միավոր շրջանագծի վրա 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ նկարը
4. Անկյան աստիճանային չափի որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել անկյան աստիճանային չափը
5. Հարթության կետի կոորդինատները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել կետի կոորդինատները
6. Հատվածի կազմած անկյան որոշումը տրված հատվածի ծայրակետի կոորդինատների միջոցով 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել հատվածի կազմած անկյունը, տրված են ծայրակետի կոորդինատները
7. Միավոր շրջանագծի կետի անհայտ կոորդինատի որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել միավոր շրջանագծի կետի կոորդինատը, եթե տրված է մյուսը
8. Միավոր շրջանագծին չպատկանող կետի կոորդինատների ընտրությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել պահանջվող կետը
9. Կետի կոորդինատների հարաբերությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գտնել կետի կոորդինատների հարաբերությունը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Կետի կոորդինատների բանաձևերը» թեմայից 00:15:00 հեշտ 7Մ. Առաջադրանքներ կետի կոորդինատների բանաձևերի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Կետի կոորդինատների բանաձևերը» թեմայից 00:20:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ կետի կոորդինատների բանաձևերի վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Կետի կոորդինատների բանաձևերը» թեմայից 00:30:00 միջին 16Մ. Առաջադրանքներ կետի կոորդինատների բանաձևերի վերաբերյալ