Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Խնդիրների լուծումը կոորդինատային եղանակով Խնդիրների լուծումը կոորդինատային եղանակով

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Կետի հեռավորությունը կոորդինատների սկզբնակետից 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել տրված կետի հեռավորությունը կոորդինատների սկզբնակետից
2. Հեռավորությունները սկզբնակետից 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել տրված կետերի հեռավորությունները կոորդինատների սկզբնակետից
3. Հեռավորությունները կետերի միջև 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել հեռավորությունները կետերի միջև
4. Քառանկյան կողմերը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գտնել քառանկյան կողմերը
5. Միջնակետերի կոորդինատները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Պետք է գտնել երկու հատվածների միջնակետերի կոորդինատները
6. Քառանկյունը ուղղանկյուն է 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է ապացուցել, որ տրված քառանկյունը ուղղանկյուն է
7. Եռանկյան տեսակը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է պարզել եռանկյան տեսակը
8. Եռանկյան պարագիծը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է գտնել եռանկյան պարագիծը
9. Միջին գծի ծայրակետերը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է գտնել եռանկյան միջին գծի ծայրակետերը
10. Ուղղանկյան մակերեսը, տրված են գագաթների կոորդինատները 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել ոււղղանկյան մակերեսը
11. Ուղղանկյան անկյունագծերի հատման կետը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է գտնել ուղղանկյան գագաթներն ու անկյունագծերի հատման կետը
12. Հավասարասրուն եռանկյուն 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 7Մ. Պետք է գտնել հավասարասրուն եռանկյան գագաթները և միջնագծերի երկարությունները
13. Կետերի կոորդինատները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է կազմել և լուծել հավասարումը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Խնդիրների լուծումը կոորդինատների մեթոդով> թեմայից 00:20:00 միջին 16Մ. Առաջադրանքներ կոորդինատային մեթոդով խնդիրների լուծման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Խնդիրների լուծումը կոորդինատների մեթոդով> թեմայից 00:25:00 միջին 22Մ. Առաջադրանքներ կոորդինատային մեթոդով խնդիրների լուծման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Խնդիրների լուծումը կոորդինատների մեթոդով» թեմայից 00:25:00 բարդ 27Մ. Առաջադրանքներ կոորդինատային մեթոդով խնդիրների լուծման վերաբերյալ