Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. у = f(ax) ֆունկցիայի գրաֆիկը у = f(ax) ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցումը у = f(x) ֆունկցիայի գրաֆիկի միջոցով:
2. у = af(x) ֆունկցիայի գրաֆիկը у = af(x) ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցումը у = f(x) ֆունկցիայի գրաֆիկի միջոցով:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. af(x) ֆունկցիայի արժեքը, 0< a <1 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել af(x) ֆունկցիայի արժեքը:
2. af(x) ֆունկցիայի արժեքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել af(x) ֆունկցիայի արժեքը տրված կետում:
3. Գրաֆիկի ձգում/սեղմում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 3Մ. Պետք է ընտրել գրաֆիկի ձևափոխության տեսակը:
4. y= af(x) և y= f(x)/a ֆունկցիաներիի արժեքները, 0< a <1 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել y= af(x) և y= f(x)/a ֆունկցիաներիի արժեքները, 0< a <1:
5. Գրաֆիկի ձևափոխություն, y = f(x/a) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է նկարագրել գրաֆիկի կառուցումը:
6. Ֆունկցիայի գրաֆիկի ձգման/սեղմման ուղղությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է որոշել ֆունկցիայի գրաֆիկի ձգման/սեղմման ուղղությունը:
7. Պնդումներ y = af(x) ֆունկցիայի գրաֆիկի վերաբերյալ: 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումները:
8. Պնդումների ձևակերպումներ y = af(x) ֆունկցիայի գրաֆիկի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 4Մ. Պետք է լրացնել պնդումների ձևակերպումները:
9. Ֆունկցիայի բանաձևը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է որոշել ձևափոխված ֆունկցիայի բանաձևը:
10. Գրաֆիկի երեք ձևափոխություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է կատարել գրաֆիկի երեք ձևափոխությունները:
11. Ձևափոխված պարաբոլի հավասարումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գրել ձևափոխված պարաբոլի հավասարումը:
12. Տեղաշարժ և ձգում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է ընտրել գրաֆիկի ձևափոխությունները:
13. Արմատի ձգում և տեղաշարժ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է կատարել արմատի ձևափոխություն:
14. Համակարգի լուծումը գրաֆիկական եղանակով 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Համակարգը պետք է լուծել գրաֆիկական եղանակով:
15. Հիպերբոլի և պարաբոլի ձևափոխություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Գրաֆիկական եղանակով պետք է լուծել հավասարումը:
16. Գրաֆիկի կառուցման երեք փուլեր 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 3Մ. Պետք է ընտրել գրաֆիկի կառուցման երեք փուլերը:
17. Հավասարման լուծում գրաֆիկի միջոցով 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 2Մ. Պետք է գրաֆիկական եղանակով լուծել հավասարումը:
18. Գրաֆիկի կառուցման ձևափոխություններ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է նկարագրել գրաֆիկի կառուցման ձևափոխությունները, լրիվ քառակուսու անջատում:
19. Արմատի երեք քայլանոց ձևափոխություն 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 4Մ. Պետք է կատարել արմատի երեք քայլանոց ձևափոխություն:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «у = f(ax) և у = af(x) ֆունկցիաների գրաֆիկիները» թեմայից 00:20:00 միջին 11Մ. Առաջադրանքներ у = f(ax) և у = af(x) ֆունկցիաների գրաֆիկների վերաբերյալ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «у = f(ax) և у = af(x) ֆունկցիաների գրաֆիկիները» թեմայից 00:25:00 միջին 13Մ. Առաջադրանքներ у = f(ax) և у = af(x) ֆունկցիաների գրաֆիկների վերաբերյալ:
2. Ստուգողական աշխատանք «у = f(ax) և у = af(x) ֆունկցիաների գրաֆիկիները» թեմայից 00:35:00 բարդ 29Մ. Առաջադրանքներ у = f(ax) և у = af(x) ֆունկցիաների գրաֆիկների վերաբերյալ:

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը