Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Հարակատար դերբայ Գաղափար հարակատար դերբայի մասին

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հարակատար դերբայի ճանաչում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Գաղափար հարակատար դերբայի մասին
2. Ած ածանցով այլ խոսքի մասերի ճանաչում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Հարակատար դերբայի վերջավորությամբ այլ խոսքի մասերի ճանաչում
3. Հարակատար դերբայի ձևաբանական հատկանիշները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Հարակատար դերբայի ձևաբանական հատկանիշները
4. Հարակատար դերբայի տարբերակում այլ դերբայներից 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Հարակատար դերբայների ճանաչում
5. Հարակատար դերբայի կազմում,սեռի որոշում 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Հարակատար դերբայի կազմությունը
6. Հարակատար դերբայի ճանաչում նախադասության մեջ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 2Մ. Գտնել հարակատար դերբայը նախադասության մեջ
7. Հարակատար դերբայի պաշտոնը. բայի լրացում 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 3Մ. Հարակատար դերբայը որպես բայի լրացում
8. Հարակատար դերբայի պաշտոնը. գոյականի լրացում 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Հարակատար դերբայը որպես գոյականի լրացում
9. Հարակատար դերբայի պաշտոնը. ենթակա 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 3Մ. Հարակատար դերբայը որպես ենթակա

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Հարակատար դերբայ» թեմայից 00:15:00 միջին 11Մ. Հարակատար դերբայ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Հարակատար դերբայ» թեմայից 00:20:00 միջին 7.8Մ. Հարակատար դերբայ
2. Ստուգողական աշխատանք «Հարակատար դերբայ» թեմայից 00:20:00 միջին 14.4Մ. Հարակատար դերբայ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը