Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Աշխատանքային սեղան: Start գլխավոր մենյուն 6-րդ դասարան

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Աշխատանքային սեղան: Օբյեկտներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հաարցերին՝ կապված աշխատանքային սեղանի և Start գլխավոր մենյուի հետ:
2. Աշխատանքային սեղանի օբյեկնտերը: Գլխավոր մենյու 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հաարցերին՝ կապված աշխատանքային սեղանի և Start գլխավոր մենյուի հետ:
3. Օպերացիոն համակարգեր 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հաարցերին՝ կապված աշխատանքային սեղանի և Start գլխավոր մենյուի հետ:
4. Աշխատանքային սեղանի տարբերանշաններ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 2Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հաարցերին՝ կապված աշխատանքային սեղանի և Start գլխավոր մենյուի հետ:
5. Taskbar: Տարբերանշաններ: Start գլխավոր մենյուն 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 2Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հաարցերին՝ կապված աշխատանքային սեղանի և Start գլխավոր մենյուի հետ:
6. Աշխատանքային սեղան: Start գլխավոր մենյուն 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հաարցերին՝ կապված աշխատանքային սեղանի և Start գլխավոր մենյուի հետ:
7. Desktop: Start գլխավոր մենյուն 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 3Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հաարցերին՝ կապված աշխատանքային սեղանի և Start գլխավոր մենյուի հետ:
8. Ներդրված մենյուներ: Գլխավոր մենյու: Recycle Bin 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 3Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հաարցերին՝ կապված աշխատանքային սեղանի և Start գլխավոր մենյուի հետ:
9. Օպերացիոն համակարգի հատուկ թղթապանակներ 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 3Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հաարցերին՝ կապված աշխատանքային սեղանի և Start գլխավոր մենյուի հետ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք: Թեմա՝ Օպերացիոն համակարգեր 00:10:00 հեշտ 9Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հաարցերին՝ կապված աշխատանքային սեղանի և Start գլխավոր մենյուի հետ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք: Թեմա՝ Գուշակիր բառը 00:10:00 միջին 14Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հաարցերին՝ կապված աշխատանքային սեղանի և Start գլխավոր մենյուի հետ:
2. Ստուգողական աշխատանք: Թեմա՝ Աշխատանքային սեղան: Start գլխավոր մենյուն 00:20:00 միջին 10Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հաարցերին՝ կապված աշխատանքային սեղանի և Start գլխավոր մենյուի հետ: