Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Համակարգչային գրաֆիկա Համակարգչային գրաֆիկա
2. Paint գրաֆիկական խմբագրիչի պատուհանը Paint գրաֆիկական խմբագրիչի պատուհանը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Գրաֆիկական խմբագրիչ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Աշակերտը պետք է թվարկված պատասխաններից ընտրի ճիշտ պատասխանը:
2. Գրաֆիկական խմբագրիչի գլխավոր պատուհանը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Paint-ի գլխավոր պատուհանի տեսքը:
3. Գրաֆիկական խմբագրիչի պատուհանի հիմնական տարրերը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Աշակերտը պետք է ընտրի թվարկված տարբերակներից ճիշտը:
4. Paint-ի գլխավոր պատուհանը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Լրացնել բաց թողած բառերը:
5. Ինչպե՞ս մտնել գրաֆիկական խմբագրիչի միջավայր և փոխել աշխատանքային տիրույթի չափերը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Մուտքը Paint ծրագիր: Աշխատանքային տիրույթի չափերի փոփոխումը: Աշակերտը պետք է տեղադրի բաց թողնված բառերը:
6. Paint գրաֆիկական խմբագրիչի հիմնական պատուհանը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 3Մ. Ճանաչել և նշել գրաֆիկական խմբագրիչի հիմնական պատուհանի տարրերը:
7. Paint գրաֆիկական խմբագրիչի աշխատանքային տիրույթը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Աշակերտը պետք է նշի, թե ո՞րն է աշխատանքային տրիույթը, ինչպես փոփոխել դրա չափերը, ե՞րբ են առաջանում անցավազքի գոտիները:
8. Paint գրաֆիկական խմբագրիչը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 4Մ. Աշակերտ պետք է նշի, թե բերված պնդումներից ո՞րն է ճշմարիտ, և ո՞րն է կեղծ:
9. Գրաֆիկական խմբագրիչ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Լրացնել բաց թողնված բառերը:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք թեմայի վերաբերյալ 00:10:00 միջին 8Մ. Վարժանք

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք թեմայի վերաբերյալ 00:15:00 միջին 8Մ. Տնային աշխատանք
2. Ստուգողական աշխատանք թեմայի վերաբերյալ 00:20:00 միջին 12Մ. Ստուգողական աշխատանք