Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մակագրության կցումը նկարին Մակագրության կցումը նկարին
2. Աշխատանք նկարի նշված կտորի հետ Աշխատանք նկարի նշված կտորի հետ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Աշխատանք նկարի նշված կտորի հետ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Աշակերտը պետք է ընտրի, թե որ գործիքն ինչի՞ համար է նախատեսված:
2. Ներմուծվող տեքստի պարամետրերն ընտրելու վահանակ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Աշակերտը պետք է նշի, թե ինչպես ընտրել անհրաժեշտ տառաշարը, դրա չափը, ձևն ու գույնը։
3. Գործիքների նշանակությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Աշակերտը պետք է ընտրի, թե որ գործիքն ինչի՞ համար է նախատեսված:
4. Ոչ թափանցիկ պատուհանով մակագրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Աշակերտը պետք է պարզի, թե ներկապնակի դաշտերում ի՞նչ գույներ են ընտրված:
5. Ուղղանկյուն և ազատ տեսքի տիրույթի նշում: Նկարի նշված կտորի պատճենում և տեղափոխում: 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 5Մ. Աշակերտը պետք է լրացնի բաց թողնված բառերը, և միտքը կարտահայտի, թե ինչպե՞ս կարելի է նկարի որևէ ուղղանկյուն կամ ազատ տեսքի կտոր նշել, այն պատճենել կամ տեղափոխել։
6. Paint-ի նկարչական գործիքներն ու հրամանները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Աշակերտը պետք է նշի, թե տվյալ գործիքը կամ հրամանը Home ներդիրի ո՞ր խմբից է:
7. Նկարի նշված կտորի պատճենումը և տեղափոխումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 9Մ. Աշակերտը պետք է լրացնի բաց թողնված բառերը, և միտքը կարտահայտի, թե ինչպե՞ս կարելի է Նկարի նշված կտորից աշխատանքային տիրույթի ցանկացած մասում պատճենել կամ տեղափոխել:
8. Աշխատանք նկարի նշված կտորի հետ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 4Մ. Աշակերտ պետք է նշի, թե բերված պնդումներից ո՞րն է ճշմարիտ, և ո՞րն է կեղծ:
9. Paint-ի գործիքների անվանումներն ու պատկանելիության խմբերը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Աշակերտը պետք է գրի տվյալ գործիքի հայերեն և անգլերեն անվանումը, ինչպես նաև նշի, թե ո՞ր խմբի գործիք է:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք թեմայի վերաբերյալ 00:10:00 միջին 24Մ. Վարժանք

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք թեմայի վերաբերյալ 00:20:00 միջին 22Մ. Տնային աշխատանք
2. Ստուգողական աշխատանք թեմայի վերաբերյալ 00:20:00 միջին 14Մ. Ստուգողական աշխատանք