Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Նոր ցուցադրման ստեղծումը Ներկայացվում է նոր ցուցադրում ստեղծելու քայլերի հաջորդականությունը, պատրաստի շաբլոններից օգտվելու հնարավորությունը, ինչպես նաև նոր ստեղծվող ցուցադրման անվանումը
2. Ստեղծված ցուցադրման պահպանումն ու բացումը Ներկայացվում է ստեղծված ցուցադրումը համակարգչի կրիչներից որևէ մեկի վրա պահպանելու, ինչպես նաև արդեն պահպանված ցուցադրումը բացելու քայլերի հաջորդականությունը, այդ գործողություններն իրականացնելու համար կիրառվող ստեղների համախումբը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Պնդումներ (Նոր ցուցադրման ստեղծումը) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ստուգվում է նոր ցուցադրման ստեղծման քայլերի իմացությունը
2. Նոր ստեղծվող ցուցադրման անվանումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգվում է նոր ցուցադրում ստեղծելիս ավտոմատ կերպով տրվող անվանման կազմության իմացությունը
3. Ինչպե՞ս ստեղծել նոր ցուցադրում 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Ստուգվում է նոր ցուցադրում ստեղծելու քայլերի իմացությունը: Բաց թողնված բառերի համար պետք է աշակերտը ընտրի առաջարկվող տարբերակներից որևէ մեկը
4. Պատրաստի շաբլոններ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ստուգվում է New Presentation պատուհանի տարրերի իմացությունը
5. Պնդումներ (Ստեղծված ցուցադրման պահպանումն ու բացումը) 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Ստուգվում է նոր ցուցադրման ստեղծման քայլերի իմացությունը
6. Ցուցադրման ստեղծումը, պահպանումը և բացումը ստեղնաշարի միջոցով 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ստուգվում է ցուցադրում ստեղծելու, պահպանելու և բացելու կարողությունները ստեղնաշարի ստեղների միջոցով
7. Ցուցադրման պահպանումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Ստուգվում է ցուցադրման պահպանման քայլերի իմացությունը
8. Ինչպե՞ս բացել պահպանված ցուցադրումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Ստուգվում է պահպանված ցուցադրման բացման քայլերի իմացությունը
9. Ի՞նչ է պատկերված նկարում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Ստուգվում են ցուցադրումը պահպանելու քայլերը գործնականորեն կիրառելու կարողությունները
10. Ի՞նչ գործողություն է կատարվում ցուցադրման հետ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Ստուգվում են ցուցադրումը բացելու քայլերը գործնականորեն կիրառելու կարողությունները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք թեմայի վերաբերյալ 00:15:00 միջին 8Մ. Նոր ցուցադրում ստեղծելու, պատրաստի շաբլոններից օգտվելու, ստեղծված ցուցադրումը համակարգչի կրիչներից որևէ մեկի վրա պահպանելու, ինչպես նաև արդեն պահպանված ցուցադրումը բացելու քայլերի հաջորդականությունը, այդ գործողություններն իրականացնելու համար կիրառվող ստեղների համախումբը: Նոր ստեղծվող ցուցադրման անվանումը

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք թեմայի վերաբերյալ 00:20:00 միջին 17Մ. Նոր ցուցադրում ստեղծելու, պատրաստի շաբլոններից օգտվելու, ստեղծված ցուցադրումը համակարգչի կրիչներից որևէ մեկի վրա պահպանելու, ինչպես նաև արդեն պահպանված ցուցադրումը բացելու քայլերի հաջորդականությունը, այդ գործողություններն իրականացնելու համար կիրառվող ստեղների համախումբը: Նոր ստեղծվող ցուցադրման անվանումը
2. Ստուգողական աշխատանք թեմայի վերաբերյալ 00:20:00 միջին 23Մ. Նոր ցուցադրում ստեղծելու, պատրաստի շաբլոններից օգտվելու, ստեղծված ցուցադրումը համակարգչի կրիչներից որևէ մեկի վրա պահպանելու, ինչպես նաև արդեն պահպանված ցուցադրումը բացելու քայլերի հաջորդականությունը, այդ գործողություններն իրականացնելու համար կիրառվող ստեղների համախումբը: Նոր ստեղծվող ցուցադրման անվանումը