Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Գումարման հատկությունների համատեղ կիրառումը Գումարման հատկությունների համատեղ կիրառումը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Թվեր և գործողության նշաններ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է տեղադրել թվերը և գումարման նշանները
2. Առաջին և երրորդ գումարելիները 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է տեղերով փոխել առաջին և երրորդ գումարելիները
3. Գումարման հատկությունները, երեք գումարելի 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել գումարը
4. Գումարելիների տեղերի փոխելը և հաշվելը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Փոխելով գումարելիների տեղերը պետք է հաշվել գումարը
5. Պնդում գումարման հատկությունների մասին 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը
6. Գումարելիների տեղափոխություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել երկու արտահայտությունների արժեքները
7. Գումարման հատկությունների ձևակերպումը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3.2Մ. Պետք է ճիշտ ձևակերպել պնդումները
8. Գործողությունների կատարում, գումարում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է կատարել գումարումները
9. Չորս թվերի գումար 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է բանավոր հաշվել չորս թվերի գումարը
10. Երկու գումար 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է կազմել արտահայտությունները և հաշվել դրանց արժեքները
11. Գումարման տեղափոխական հատկության սահմանները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է ընտրել այն հավասարությունը, որը չի բխում միայն գումարման տեղափոխական հատկությունից
12. Տեղափոխված գումարելիներով արտահայտություններ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է հաշվել և համեմատել երկու արտահայտությունների գումարները
13. Վեց թվերի գումար 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է հարմար եղանակով հաշվել վեց թվերի գումարը
14. Տեքստային խնդիր գնումների մասին 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է լուծել խնդիրը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Գումարման հատկությունների համատեղ կիրառում» թեմայից 00:25:00 հեշտ 20Մ. Առաջադրանքներ գումարման հատկությունների համատեղ կիրառման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Գումարման հատկությունների համատեղ կիրառում» թեմայից 00:25:00 միջին 20.2Մ. Առաջադրանքներ գումարման հատկությունների համատեղ կիրառման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Գումարման հատկությունների համատեղ կիրառում» թեմայից 00:25:00 միջին 37Մ. Առաջադրանքներ գումարման հատկությունների համատեղ կիրառման վերաբերյալ