Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Միևնույն նշանով ամբողջ թվերի գումարումը Միևնույն նշանով ամբողջ թվերի գումարումը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Նույն նշաններով թվերի գումարում (մինչև 10) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Նույն նշաններով թվերի գումարում (մինչև 10)
2. Բացասական թվերի գումարը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գումարել երկու բացասական թվեր
3. Երկու բացասական թվերի գումարի հաշվումը կոորդինատային ուղղի միջոցով 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Երկու բացասական թվերի գումարի հաշվումը կոորդինատային ուղղի միջոցով
4. Արտահայտության արժեքի հաշվումը (բացասական թվեր) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Արտահայտության արժեքի հաշվումը (բացասական թվեր և զրո)
5. Արտահայտության արժեքը (երկու փակագիծ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել արտահայտության արժեքը (երկու փակագիծ)
6. Վեց թվերի գումար 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել վեց թվերի գումարը
7. Տառային արտահայտություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել տառային արտահայտության արժեքը
8. Արտահայտության արժեքը (հակադիր թիվ) 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է հաշվել արտահայտության արժեքը (հակադիր թիվ)
9. Հավասարում 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է լուծել հավասարումը
10. Փոփոխականի արժեքը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է հաշվել փոփոխականի արժեքը
11. Տառային արտահայտության արժեքի որոշում 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է որոշել տառային արտահայտության արժեքը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Միևնույն նշանի ամբողջ թվերի գումարումը» թեմայից 00:10:00 միջին 10Մ. Առաջադրանքներ միևնույն նշանը ունեցող ամբողջ թվերի գումարման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Միևնույն նշանի ամբողջ թվերի գումարումը» թեմայից 00:15:00 միջին 17Մ. Առաջադրանքներ միևնույն նշանը ունեցող ամբողջ թվերի գումարման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Միևնույն նշանի ամբողջ թվերի գումարումը» թեմայից 00:20:00 միջին 21Մ. Առաջադրանքներ միևնույն նշանը ունեցող ամբողջ թվերի գումարման վերաբերյալ