Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Հնչյուն և տառ Հակիրճ ներկայացվում են հնչյունի և տառի սահմանումները, իսկ տեսանյութում անդրադարձ է կատարվում նաև հնչյունների արտասանությանը և գրությանը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Նշի՛ր պահանջվող բառերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Հարկավոր է նշել պահանջվող տառով գրվող բառերը
2. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1.5Մ. Տրված երեք բառերում պետք է լրացվեն բաց թողնված տառերը
3. «Յ»-ո՞վ, թե՞ առանց «յ-»-ի 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պահանջվում է տրված բառերից յուրաքանչյուրի կողքին նշել՝ այդ բառում «յ» պե՞տք է գրվի, թե՞ ոչ:
4. Լրացրո՛ւ անհրաժեշտ տառը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1.5Մ. Տրված երեք բառերում պետք է լրացվեն անհրաժեշտ տառերը
5. Ընտրի՛ր բառը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Երկու բառազույգերից յուրաքանչյուրում պետք է ընտրել այն բառը, որի մեջ ը պիտի գրվի
6. Գրի՛ր համապատասխան բառը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Ըստ նկարների՝ պետք է գրվեն համապատասխան բառերը, որոնք միմյանցից տարբերվում են մեկ կամ երկու տառով
7. Ամբողջացրո՛ւ բառերը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Բառերը պետք է ամբողջացվեն ՝ լրացնելով անհրաժեշտ տառով, և գրի առնվեն
8. Քանի՞ «ղ» 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պահանջվում է որոշել տրված բառերում «ղ»-երի թիվը
9. Որոշի՛ր շարքը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 4Մ. Հարկավոր է գտնել, թե որ շարքի բոլոր բառերն են գրվում պահանջվող տառով
10. Հաշվի՛ր վանկերը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Տրվածներից հարկավոր է ընտրել այն բառերը, որոնց վանկերի թիվը հավասար է գրված ձայնավորների թվին, կամ այն բառերը, որոնցում գրված ձայնավորների թիվը պակաս է վանկերի թվից
11. Հաշվի՛ր տառերն ու հնչյունները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Առաջադրանքն ուղղագրական և ուղղախոսական արժեք ունի: Պահանջվում է հաշվել, թե տրված նախադասության մեջ քանի անգամ է գրվել այս կամ այն տառը, և քանի անգամ է արտասանվում համապատասխան հնչյունը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հնչյուն, տառ, ուղղագրություն 00:10:00 բարդ 9Մ. Առաջադրանքներ «Հնչյուն, տառ, ուղղագրություն» թեմայից

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հնչյուն, տառ, ուղղագրություն 00:15:00 միջին 14Մ. Առաջադրանքներ «Հնչյուն, տառ, ուղղագրություն» թեմայից
2. Հնչյուն, տառ, ուղղագրություն 00:20:00 միջին 21Մ. Առաջադրանքներ «Հնչյուն, տառ, ուղղագրություն» թեմայից