Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Քիմիական տարրի հարաբերական ատոմային զանգված Իմանալ տարրի հարաբերական զանգված հասկացությունը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ըստ հարաբերական ատոմային զանգվածի քիմիական տարրի նշանի որոշում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Իմանալով հարաբերական ատոմային զանգվածը՝ գրել տարրի քիմիական նշանը
2. Հարաբերական ատոմային զանգվածի վերաբերյալ պնդումների հաստատում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ հաստատել կամ հերքել հարաբերական ատոմային զանգվածի վերաբերյալ պնդումները
3. Տարրի քիմիական նշանի և հարաբերական ատոմային զանգվածի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ ընտրել տարրի քիմիական նշանը և հարաբերական ատոմային զանգվածը
4. Ըստ քիմիական տարրի անվանման նշանի և հարաբերական ատոմային զանգվածի որոշում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կարողանալ կապ հաստատել տարրի անվանման, նշանի և հարաբերական ատոմային զանգվածի միջև
5. Տարրի հայերեն, լատիներեն անվանումների, նշանի և զ.ա.մ.-ի միջև եղած կապը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կարողանալ լրացնել բաց թողածը
6. Միացությունում տարրի հնարավոր զանգվածի ընտրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Կարողանալ ճիշտ ընտրել տարրի զանգվածը միացությունում՝ արտահայտված զ.ա.մ.-ով
7. Տարրի մեկ ատոմի զանգվածի և զ.ա.մ.-ի հարաբերության որոշումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ որոշել, թե տարրի մեկ ատոմի զանգվածը քանի անգամ է մեծ զ.ա.մ.-ից:
8. Հարաբերական ատոմային զանգվածի որոշում՝ ըստ իրական զանգվածի (կգ) 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Կարողանալ հաշվել հարաբերական ատոմային զանգվածն՝ ըստ իրականհ զանգվածի
9. Ատոմի իրական զանգվածի հաշվում ( գ) 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Կարողանալ հաշվել տարրի ատոմի իրական զանգվածը, քիմիական նշանի արտասանության հիման վրա որոշել տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը (գ)

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք ատոմի զանգված « Քիմիական տարրի հարաբերական ատոմային զանգված» թեմայով 00:08:00 հեշտ 6Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները «Քիմիական տարրի հարաբերական ատոմային զանգված» թեմայի վերաբերյալ: Սովորողը պետք է իմանա ատոմային զանգված, քիմիական նշան, իրական զանգված, հարաբերական ատոմային զանգված հասկացությունները: Կարողանա իմանալով հարաբերական ատոմային զանգվածը, գրել տարրի քիմիական նշանը և հակառակը:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Քիմիական տարրերի նշանները» թեմայով 00:15:00 միջին 8Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները քիմիական տարրեերի նշանները թեմայի վերաբերյալ՝ ըես քիմիական նշանի կարողանալ վորոշել տարրի ատոմի հարաբերական ատոմային զանգվածը, իրական զանգվաը, տարրի առաջացած պարզ նյութի բնույթը:
2. Ստուգողական աշխատանք ատոմ «Քիմիական տարր» թեմայով 00:20:00 բարդ 4Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները «Ատոմ, քիմիական տարր » թեմայի վերաբերյալ: Սովորողը պետք է իմանա ատոմ , քիմիական տարր, հասկացությունները,բարդ և պարզ նյութերը, մետաղական և ոչ մետաղական նյութերը: Կարողանա հաշվել տարրի ատոմի իրական զանգվածը, հարաբերական ատոմային զանգվածը: Կարողանալ վերը նշված հասկացությունները կապել միմյանց:

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը