Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Հալոգենների ընդհանուր բնութագիրը Իմանալ հալոգենների ընդհանուր բնութագիրը
2. Հալոգեններ՝ պարզ նյութեր Իմանալ հալոգեններ՝ պարզ նյութերը
3. Հալոգենների քիմիական ակտիվությունը Իմանալ հալոգենների քիմիական ակտիվությունը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Քլորի բնական միացության որոշում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները հալոգենների բնության մեջ տարածվածության վերաբերյալ
2. Հալոգենների ատոմների արտաքին շերտի էլեկտրոնային բանաձևի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները հալոգենների ատոմների կառուցվածքի վերաբերյալ: Սովորողը պետք է իմանա հալոգենների ատոմների արտաքին էլեկտրոնային շերտի կառուցվածքը: Կրկնել «Օրբիտալների լրացումն էլեկտրոններով» և «Էլեկտրոնային բանաձևեր» թեմաները
3. Հալոգեն պարունակող միացության բանաձևի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները հալոգենների ընդհանուր բնութագրի վերաբերյալ: Սովորողը պետք է իմանա հալոգենների քիմիական նշանները, ատոմների կառուցվածքը: Ամրապնդել օքսիդացման աստիճան որոշելու կարողությունը
4. Անհայտ հալոգենի որոշումը՝ ըստ հանքանյութի անվանման 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները հալոգենների բնական միացությունների վերաբերյալ: Սովորողը պետք է կարողանա որոշել հալոգենը՝ ըստ հանքանյութի անվանման, դրան համապատասխանող պարզ նյութի բանաձևը և որոշակի քանակում էլեկտրոնների քանակը
5. Հալոգենի ընտրություն և հալոգենիդի զանգվածի որոշում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները հալոգենների հատկությունների վերաբերյալ: Սովորողը պետք է կարողանա տրված շարքից ընտրել առավել ուժեղ օքսիդացնող հատկությամբ օժտված հալոգենը, կազմի հալոգենի ու տրված մետաղի հետ փոխազդեցության ռեակցիայի հավասարումը և հաշվի մետաղի հալոգենիդի զանգվածը
6. Հալոգենի ընտրությունն՝ ըստ մետաղի հետ փոխազդեցության պայմանի 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ստուգել սովորողի գիտելիքները հալոգենների քիմիական հատկությունների վերաբերյալ (փոխազդեցություն մետաղների հետ): Կարողանալ ընտրել հալոգենների զույգից տաքացման պայմաններում մետաղի հետ փոխազդող հալոգենը, գրել ընթացող ռեակցիայի հավասարումը և արգասիքում որոշել պրոտոնների քանակը
7. Հալոգենի որոշումը` ըստ ագրեգատային վիճակի ու գույնի 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները հալոգենների հատկությունների վերաբերյալ: Կարողանալ որոշել հալոգենի բանաձևը՝ ըստ ագրեգատային վիճակի և գույնի, հաշվել նրա զանգվածը՝ ըստ ընթացող ռեակցիայի հավասարման
8. Բրամ պարունակող նյութի լուծույթից բրոմը դուրս մղող հալոգենի ընտրություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 7Մ. Ստուգել սովորաղների գիտելիքները հալոգենների քիմիական ակտիվության վերաբերյալ: Կարողանալ տրված շարքից ընտրել բրոմի միացություն պարունակող լուծույթից բրոմը դուրս մղող հալոգենը, կազմել ռեակցիայի հավասարունը, հաշվել ռեակցիայի արգասիքի զանգվածը, եթե տրված նյութերից մեկը վարցված է ավելցուկով
9. Հալոգենի որոշումը՝ ըստ արտաքին շերտի էլեկտրոնային բանաձևի 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները հալոգենների ընդհանուր բնութագրի վերաբերյալ: Սովորողը պետք է կարողանա՝ ըստ արտաքին շերտի էլեկտրոնային բանաձևի որոշել հալոգենը, նեյտրոնների թիվը՝ ծանր և թթև իզոտոպներում, պարզ նյութի զանգվածը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք հալոգենների ընդհանուր բնութագրի վերաբերյալ 00:10:00 հեշտ 5Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները հալոգենների՝ բնության մեջ տարածվածության, հալոգենների ատոմների կառուցվածքի վերաբերյալ և բնական միացությունների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք հալոգենների ընդհանուր բնութագրի վերաբերյալ 00:14:00 միջին 8Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները հալոգենների ատոմների կառուցվածքի, հատկությունների վերաբերյալ: Սովորողը պետք է իմանա հալոգենների ատոմների արտաքին էլեկտրոնային շերտի կառուցվածքը: Կարողանալ ընտրել հալոգենների զույգից տաքացման պայմաններում մետաղի հետ փոխազդող հալոգենը
2. Ստուգողական աշխատանք հալոգենների ըհդհանուր բնութագրի վերաբերյալ 00:25:00 բարդ 18Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները հալոգենների հատկությունների, քիմիական ակտիվության վերաբերյալ: Սովորողը պետք է կարողանա որոշել հալոգենը՝ ըստ մետաղի միացությունում հայտնի էլեկտրոնների թվի, համակարգի գիտելիքները և կատարի հաշվարկներ: Կրկնի տարրի ատոմի կառուցվածքը, աղերի դիսոցումը

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը