Գրիգոր Պետրոսյան

ՈՒսումնական հաստատություն

11Ե դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

19

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

12332

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 8 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 6 , առաջադրանքների ավելի քան 25%