Անգելինա Խաչատրյան

ՈՒսումնական հաստատություն

7Ե դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

3177

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

3275

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 6 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%