Լուարա Կիզողյան

ՈՒսումնական հաստատություն

7Գ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

9209

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

10182

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Դասընթացներ

«Հանրահաշիվ» առարկայից Կարգավիճակ՝ Ակտիվացված է
«Երկրաչափություն» առարկայից Հավաստագիր՝ տրված դասընթացի 40% յուրացվածությունից հետո
«Քիմիա» առարկայից Կարգավիճակ՝ Ակտիվացված է
«Ֆիզիկա» առարկայից Հավաստագիր՝ տրված դասընթացի 40% յուրացվածությունից հետո
«Հայոց լեզու» առարկայից Կարգավիճակ՝ Ակտիվացված է
«Ինֆորմատիկա» առարկայից Կարգավիճակ՝ Ակտիվացված է
«Աշխարհագրություն» առարկայից Կարգավիճակ՝ Ակտիվացված է
«Կենսաբանություն» առարկայից Կարգավիճակ՝ Ակտիվացված է

Արդյունքներ և գնահատականներ

կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%
կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 50%
կատարված է ավելի քան 50%
կատարված է ավելի քան 50%
գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 6 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 6 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 50%
գնահատական 6 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
կատարված է ավելի քան 25%