Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Հարավային Ամերիկայի աշխարհագրական դիրքը, ափագիծը և մակերևույթը Նյութը նվիրված է Հարավային Ամերիկայի աշխարհագրական դիրքի, ափագծերի և մակերևույթի առանձնահատկություններին, հիմնական միավորների և օբյեկտների նկարագրին և դրանց տարածական բաշխման օրինաչափություններին
2. Հարավային Ամերիկայի մակերևույթը և օգտակար հանածոները Նյութը նվիրված է Հարավային Ամերիկայի մակերևույթի ձևավորման առանձնահատկություներին և դրա հետ կապված՝ օգտակար հանածոների տարածական բաշխման առանձնահատկություններին, ինչպես նաև մակերևույթի հիմնական միավորների բնութագրին

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հարավային Ամերիկայի մակերևույթի առանձնահատկությունները և օգտակար հանածոները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հարավային Ամերիկայի մակերևույթի ձևավորման և հիմնական միավորների առանձնահատկությունների, ինչպես նաև մակերևույթի ձևավորման հետ կապված նաև օգտակար հանածոների հիմնական տեսակների աշխարհագրական բաշխման իմացությունը
2. Հարավային Ամերիկայի ափերի մոտ գտնվող օվկիանոսային հոսանքները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հարավային Ամերիկայի օվկիանոսային հոսանքների վերաբերյալ աշակերտների գիտելիքները
3. Հարավային Ամերիկայի ափերը ողողող ծովերը և ծոցերը, նեղուցները և ջրանցքները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հարավային Ամերիկայի ծովերի, ծոցերի, նեղուցների և ջրանցքների աշխարհագրական տեղաբաշխման և առանձնահատկությունների իմացությունը
4. Հարավային Ամերիկայի կղզիները և թերակղզիները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հարավային Ամերիկայի ափերի մոտ հանդիպող կղզիների, ինչպես նաև թերակղզիների վերաբերյալ աշակերտների գիտելիքները
5. Հարավային Ամերիկայի աշխարհագրական դիրքը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հարավային Ամերիկա մայրցամաքի աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկությունների վերաբերյալ աշակերտների գիտելիքները
6. Հարավային Ամերիկայի լեռներն ու հարթավայրերը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հարավային Ամերիկայի խոշոր հարթավայրերի և լեռների իմացությունը:
7. Հարավային Ամերիկայի ափամերձ ջրային օբյեկտների ճանաչումը քարտեզով 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հարավային Ամերիկայի ափերը ողողող ծովերի, ծոցերի, նեղուցների, ջրանցքների աշխարհագրական տեղաբաշման իմացությունը քարտեզով
8. Հարավային Ամերիկայի կղզիների և թերակղզիների ճանաչումը քարտեզով 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հարավային Ամերիկայի թերակղզիների և հարակից կղզիների աշխարհագրական բաշխման իմացությունը քարտեզում
9. Հարավային Ամերիկայի մակերևույթի ճանաչումը քարտեզով 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հարավային Ամերիկայի մակերևույթի հիմնական միավորների տարածական բաշխման իմացությունը քարտեզի միջոցով

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք Հարավային Ամերիկայի աշխարհագրական դիրքը, ափագիծը և մակերևույթը թեմայից 00:08:00 հեշտ 10Մ. Վարժանքը միտված է ամրապնդելու Հարավային Ամերիկայի աշխարհագրական դիրքը, ափագիծը և մակերևույթը թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք Հարավային Ամերիկայի աշխարհագրական դիրքը, ափագիծը և մակերևույթը թեմայից 00:18:00 միջին 19Մ. Տնային աշխատանքը միտված է ամրապնդելու Հարավային Ամերիկայի աշխարհագրական դիրքը, ափագիծը և մակերևույթը թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները
2. Ստուգողական աշխատանք Հարավային Ամերիկայի աշխարհագրական դիրքը, ափագիծը և մակերևույթը թեմայից 00:20:00 միջին 11Մ. Ստուգողական աշխատանքը միտված է ստուգելու Հարավային Ամերիկայի աշխարհագրական դիրքը, ափագիծը և մակերևույթը թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները