Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Արդյունաբերության ընդհանուր բնութագիրը և տեղաբաշխումը Ներկայացվում է արդյունաբերության ընդհանուր բնութագիրը, նշանակությունը համաշխարհային տնտեսության մեջ
2. Վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերությունը. ընդհանուր բնութագիրը, զարգացման փուլերը Ներկայացվում է վառելքիաէներգետիկ արդյունաբեությունը, նրա հիմնական ճյուղերը, տեղաբաշխումը
3. Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն: Պայմանական վառելիք Ներկայացվում է էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը, «պայմանական վառելիք» հասկացությունը
4. Քարտեզներ, աղյուսակներ Հավելվածում ներակայցված են վառելիքային արդյունաբերության վերաբերյալ քարտեզներ և աղյուսակներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Արդյունաբերական արտադրանք 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Առաջադրանքը միտված է արդյունաբերության արտադրանքների վերաբերյալ ընդհանուր գիտելիքների ստուգմանը՝ հիշելով, որ ընդհանուր առմամբ դրանք լինում են կամ արտադրանքի միջոցներ, կամ անմիջական սպառման առարկաներ
2. Էլեկտրակայանների տեսակները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Առաջադրանքը վերաբերում է էլեկտրակայանների տարբեր տեսակների ճանաչմանը նկարների միջոցով
3. Նշի՛ր էլեկտրակայանի տեսակը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Առաջադրանքը վերաբերում է էլեկտրակայանների տարբեր տեսակներին՝ օգտագործելով նկար-առաջադրանքներ
4. Արդյունաբերություն, ընդհանուր բնութագիրը, թեստային աշխատանք 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Առաջադրանքը միտված է արդյունաբերության վերաբերյալ գիտելքիների ստուգմանը
5. Աշխատանք քարտեզով 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 1Մ. Ածխարդյունաբերությունը վառելիքային արդյունաբերության կարևորագույն ճյուղն է, որը զբաղվում է ածխի տաբեր տեսակների արդյունահանմամբ
6. Արդյունաբերության ճյուղերը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Առաջարանքը վերաբերում է արդյունաբերության մշակող և արդյունահանող ճյուղերին՝ օգտագործելով նրանց վերաբերյալ նկարները
7. Վառելիք և էլեկտրակայան 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 1Մ. Առաջադրանքը միտված է վառելիքային ռեսուրսների և էներգիայի ոչ ավանդական աղբյուրների տարբեր տեսակների իմացության ստուգմանը
8. Արդյունաբերության նոր ճյուղեր 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Արդյունաբերությունը նյութական արտադրության ոլորտի կարևորագույն ճյուղերից է, որը տալիս է տարատեսակ արտադրանքներ և ունի տասնյակ ճյուղեր և ենթաճյուղեր: Տարբերում ենք ադյունաբերության հին, նոր նորագույն ճյուղերը: Այս առաջադրանքը վերաբերում է նոր ճյուղերին
9. Արդյունաբերության հին ճյուղեր 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Արդյունաբերությունը նյութական արտադրության ոլորտի կարևորագույն ճյուղերից է, որը տալիս է տարատեսակ արտադրանքներ և ունի տասնյակ ճյուղեր և ենթաճյուղեր: Տարբերում ենք ադյունաբերության հին, նոր նորագույն ճյուղերը
10. Վառելիքաէներգետիկ համալիր, ճյուղերը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Առաջադրանքը միտված է վառելիքաէներգետիկ համլիր ճյուղերի իմացության ստուգմանը
11. Համապատասխանեցրու «բնական ռեսուրս- էլեկտրակայան» զույգերը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 8Մ. Առաջադրանքը միտված է բնական ռեսուրսների կիարռմանը տարբեր էլեկտրակայաններում
12. Արդյունաբերության նորագույն ճյուղերը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6.5Մ. Առաջադրանքը վերաբերում է մեքենաշինության նորագույն ճյուղերին և նրանցով առաջատար պետություններին
13. Աշխարհի ատոմային էլեկտրակայանները 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 7Մ. Առաջադրանքը վերաբերում է աշխարհի տարբեր պետություններում ատոմային էլեկտրակայանների տեղաբաշմանը՝ օգտագործելով քարտեզը:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք՝ «Արդյունաբերություն. ընդհանուր բնութագիրը» թեմայից 00:07:00 միջին 3Մ. Վարժանք՝ «Արդյունաբերություն. ընդհանուր բնութագիրը» թեմայից

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնայից աշխատանք՝ «Արդյունաբերություն. ընդհանուր բնութագիրը» թեմայից 00:10:00 միջին 15.5Մ. Տնայից աշխատանք՝ «Արդյունաբերություն. ընդհանուր բնութագիրը» թեմայից
2. Ստուգողական աշխատանք՝ «Արդյունաբերություն. ընդհանուր բնութագիրը» թեմայից 00:20:00 միջին 30Մ. Ստուգողական աշխատանք՝ «Արդյունաբերություն. ընդհանուր բնութագիրը» թեմայից