Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Հատվածի միջնակետի կոորդինատները Հատվածի միջնակետի կոորդինատները
2. Հեռավորությունը երկու կետերի միջև Երկու կետերի միջև հեռավորության հաշվման բանաձևը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Կետի հեռավորությունը կոորդինատային առանցքից 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել կետի հեռավորությունը կոորդինատային առանցքից
2. Հեռավորությունը երկու կետերի միջև (մի կոորդինատները հավասար են) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել հեռավորությունը երկու կետերի միջև
3. Հատվածի միջնակետի կոորդինատները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել հատվածի միջնակետի կոորդինատները
4. Տրված հատվածի միջնակետը (մի ծայրակետը (0;0) կետն է) 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 2Մ. Տրված հատվածի միջնակետը (մի ծայրակետը (0;0) կետն է)
5. Կետի հեռավորությունը կոորդինատային առանցքից 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է որոշել, թե ո՞ր առանցքի վրա է գտնվում կետը և հաշվել նրա հեռավորությունը մյուս առանցքից
6. Կետի հեռավորությունը սկզբնակետից 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել կետի հեռավորությունը սկզբնակետից
7. Երկու հեռավորություն 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել հեռավորությունները տրված կետերի միջև
8. Հատվածների միջնակետերը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել հատվածների միջնակետերի կոորդինատները
9. Տրված ծայրակետերով հատվածի երկարությունը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Տրված ծայրակետերով հատվածի երկարությունը
10. Երեք կետեր 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել պահանջվող կետերը
11. Տրված ծայրակետերով հատվածի միջնակետը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է գտնել տրված հատվածի միջնակետի կոորդինատները
12. Սկզբնակետը միջնակետ է 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել պահանջվող կետը
13. Երկու միջնակետեր 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել երկու հատվածների միջնակետերը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Հեռավորությունը հարթության կետերի միջև» թեմայից 00:25:00 միջին 10Մ. Առաջադրանքներ կոորդինատների ուղղանկյուն համակարգում կետերի միջև հեռավորությունների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Հեռավորությունը հարթության կետերի միջև» թեմայից 00:15:00 միջին 17Մ. Առաջադրանքներ կոորդինատների ուղղանկյուն համակարգում կետերի միջև հեռավորությունների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Հեռավորությունը հարթության կետերի միջև» թեմայից 00:15:00 միջին 16Մ. Առաջադրանքներ կոորդինատների ուղղանկյուն համակարգում կետերի միջև հեռավորությունների վերաբերյալ