Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեխանիկական էներգիայի փոխակերպումը մի տեսակից մյուսին,մեխ. էներգիայի պահպանման օրենքը Մեխանիկական էներգիայի փոխակերպումը մի տեսակից մյուսին, լրիվ մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքը: Շարժվող ջրի և քամու էներգիայի օգտագործումը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Էներգիայի պահպանման օրենքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ընտրովի պատասխաններով հարցեր մեխանիկական էներգիայի տեսակների փոխակերպման և լրիվ մեխանիկական էներգիայի պահպանման վերաբերյալ
2. Որոշել ազատ անկում կատարող մարմնի լրիվ մեխանիկական էներգիան 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է որոշել ազատ անկում կատարող մարմնի լրիվ մեխանիկական էներգիան
3. Որոշել թռչող մարմնի լրիվ մեխանիկական էներգիան 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է որոշել թռչող հրթիռի լրիվ մեխանիկական էներգիան
4. Որոշել մարմնի կինետիկ էներգիան տվյալ բարձրության վրա 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է որոշել մարմնի կինետիկ էներգիան տվյալ բարձրության վրա, եթե հայտնի է լրիվ մեխանիկական էներգիան
5. Որոշել մարմնի բարձրությունը Երկրի մակերևույթից, եթե հայտնի է նրա շարժման արագությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 5Մ. Պետք է որոշել մարմնի բարձրությունը Երկրի մակերևույթից, եթե հայտնի է նրա շարժման արագությունը
6. Որոշել թռչունի արագությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է որոշել բազեի արագությունը, եթե հայտնի են նրա թռիչքի բարձրությունը և լրիվ մեխանիկական էներգիան
7. Որոշել տափօղակի մեխանիկական էներգիայի փոփոխությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է որոշել տափօղակի մեխանիկական էներգիայի փոփոխությունը
8. Որոշել սայլակների լրիվ մեխանիկական էներգիայի փոփոխությունը բախումից հետո 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 7Մ. Պետք է որոշել վագոնների լրիվ մեխանիկական էներգիայի փոփոխությունը բախումից հետո
9. Որոշել դեպի վեր նետված մարմնի կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաների հարաբերությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 8Մ. Պետք է որոշել դեպի վեր նետված մարմնի կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաների հարաբերությունը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքը» թեմայից 00:15:00 միջին 10Մ. Խնդիրներ և ընտրովի պատասխաններով թեստեր մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքը» թեմայից 00:25:00 միջին 10Մ. Խնդիրներ մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքի վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքը» թեմայից 00:05:00 միջին 6Մ. Հիմնական հասխացությունները՝ ընտրովի պատասխաններով թեստեր և պարզ խնդիրներ