Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Կոտորակագծային ֆունկցիա Կոտորակագծային ֆունկցիայի սահմանումը:
2. Կոտորակագծային ֆունկցիայի գրաֆիկը Կոտորակագծային ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցումը:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հիպերբոլի հատման կետը օրդինատների առանցքի հետ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել հիպերբոլի հատման կետը օրդինատների առանցքի հետ:
2. Հիպերբոլի տեղաշարժ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 3Մ. Հիպերբոլի տեղաշարժը:
3. Ֆունկցիայի բանաձևը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել տեղաշարժված ֆունկցիայի բանաձևը:
4. Հիպերբոլի քառորդները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թե ո՞ր քառորդներում է գտնվում հիպերբոլը:
5. Հիպերբոլի կառուցում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է կառուցել հիպերբոլը և հաշվել արժեքները:
6. Կոտորակագծային ֆունկցիայի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել կոտորակագծային ֆունկցիայն:
7. Կոտորակագծային ֆունկցիայի արժեքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել կոտորակագծային ֆունկցիայի արժեքը:
8. Կետի պատկանելը հիպերբոլին 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել պարամետրի արժեքը, եթե կետը պատկանում է հիպերբոլին:
9. Ֆունկցիայի բանաձևի ձևափոխություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ձևափոխել ֆունկցիայի բանաձևը:
10. Ֆունկցիայի բանաձևի որոշումը գրաֆիկի միջոցով 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է որոշել ֆունկցիայի բանաձևը, եթե տրված է գրաֆիկը:
11. Կետի պատկանելը կոտորակագծային ֆունկցիայի գրաֆիկին 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք կետը պատկանում է կոտորակագծային ֆունկցիայի գրաֆիկին:
12. Կոտորակագծային ֆունկցիայի հատկությունները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 1Մ. Պետք է ընտրել ֆունկցիայի ճիշտ հատկությունները:
13. Կոտորակագծային ֆունկցիայի բանաձևը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է գտնել կոտորակագծային ֆունկցիայի բանաձևը:
14. Կոտորակագծային ֆունկցիայի բանաձևի ձևափոխություն 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 1Մ. Պետք է ձևափոխել ֆունկցիայի բանաձևը:
15. Հավասարման գրաֆիկական լուծում, հիպերբոլ և ուղիղ գիծ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 1Մ. Հավասարումը լուծվում է գրաֆիկական եղանակով:
16. Պարաբոլի և հիպերբոլի հատման կետերը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Գրաֆիկական եղանակով պետք է լուծել հավասարումը:
17. Կոտորակագծային ֆունկցիայի բանաձևը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 2Մ. Պետք է որոշել կոտորակագծային ֆունկցիայի բանաձևը:
18. Կոտորակագծային ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցում 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 4Մ. Պետք է կառուցել կոտորակագծային ֆունկցիայի գրաֆիկը:
19. Համակարգի գրաֆիկական լուծում, հիպերբոլ և ուղիղ գիծ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Պետք է գրաֆիկորեն լուծել համակարգը:
20. Կոտորակագծային ֆունկցիայի գրաֆիկի տեղաշարժի երկու ուղղությունները 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 4Մ. Պետք է պարզել կոտորակագծային ֆունկցիայի տեղաշարժերի ուղղությունները:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Կոտորակագծային ֆունկցիա» թեմայից 00:20:00 միջին 9Մ. Առաջադրանքներ կոտորակագծային ֆունկցիաների վերաբերյալ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Կոտորակագծային ֆունկցիա» թեմայից 00:25:00 միջին 9Մ. Առաջադրանքներ կոտորակագծային ֆունկցիաների վերաբերյալ:
2. Ստուգողական աշխատանք «Կոտորակագծային ֆունկցիա» թեմայից 00:35:00 բարդ 20Մ. Առաջադրանքներ կոտորակագծային ֆունկցիաների վերաբերյալ:

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը