Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեկ անհայտով գծային հավասարում Գծային հավասարում, լուծման քայլերը, արմատների նկարագիրը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Գծային հավասարում, թվային հայտարար 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Գծային հավասարման լուծում: Հայտարարում թիվ է
2. Գծային հավասարում, թվային հայտարար, աջ մասում ամբողջ թվեր 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Գծային հավասարման լուծում: Հայտարարում թիվ է, աջ մասում ամբողջ թվեր
3. Գծային հավասարում, աջից նիշեր 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Գծային հավասարման լուծում: Աջ մասում նիշեր են
4. Հավասարման ազատ անդամ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Ընտրություն, թե արդյո"ք տրված թիվը ազատ անդամն է
5. Հավասարման արմատների քանակը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Ընտրություն, թե քանի արմատ ունի հավասարումը
6. Հավասարման անհայտի գործակից 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Ընտրություն, թե արդյոք տրված թիվը անհայտի գործակիցն է
7. Գծային հավասարումներ (կոտորակներով) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Գծային հավասարման լուծում (կոտորակային գործակիցներ)
8. a-kx=c տեսքի գծային հավասարում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. a-kx=c տեսքի հավասարման լուծում (անհայտի կոտորակային գործակից)
9. a-b+kx=c+d-mx տեսքի գծային հավասարում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. a-b+kx=c+d-mx տեսքի գծային հավասարման լուծում
10. Գծային հավասարումներ (երկու փակագիծ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Գծային հավասարման լուծում (երկու փակագիծ)
11. Գծային հավասարումներ, փակագծերի բացում, նման անդամների միացում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Գծային հավասարման լուծում (երկու փակագիծ)
12. Մեկ փոփոխականի գծային և ոչ գծային հավասարումներ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք տրված հավասարումները մեկ փոփոխականի գծային հավասարումներ են
13. Մեկ փոփոխականով գծային հավասարումներ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել մեկ փոփոխականով գծային հավասարումները
14. Առաջին աստիճանի հավասարումներ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել մեկ անհայտով առաջին աստիճանի հավասարումները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Մեկ անհայտով գծային հավասարումներ» թեմայից 00:10:00 հեշտ 10Մ. Առաջարկվում է լուծել k(x+a)=0 տեսքի հավասարումներ, ազատ անդամ, անհայտի գործակից

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Մեկ անհայտով գծային հավասարումներ» թեմայից 00:15:00 միջին 17Մ. Առաջարկվում է լուծել k(x+a)=0 տեսքի հավասարումներ, ազատ անդամ, անհայտի գործակից
2. Ստուգողական աշխատանք «Մեկ անհայտով գծային հավասարումներ» թեմայից 00:20:00 միջին 18Մ. Առաջարկվում է լուծել k(x+a)=0 տեսքի հավասարումներ, ազատ անդամ, անհայտի գործակից