Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Բացասական ցուցիչով աստիճան Սահմանվում է բացասական ամբողջ ցուցիչով աստիճանը, բերվում են դրա հատկությունները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բացասական ցուցիչով աստիճան, տրված են ամբողջ թվեր 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Բացասական ցուցիչով աստիճան, տրված են ամբողջ թվեր
2. Աստիճանների արտադրյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Բացասական ցուցիչներով աստիճանների արտադրյալ
3. Աստիճաններով կոտորակի կրճատումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Աստիճաններով կոտորակի կրճատումը
4. Աստիճան պարունակող արտահայտություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Աստիճան պարունակող արտահայտության արժեքի հաշվումը
5. Թվային արտահայտությունների արժեքների համեմատումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Աստիճաններ պարունակող թվային արտահայտությունների արժեքների համեմատումը
6. Թիվն աստիճանի տեսքով 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Թիվը ներկայացվում է աստիճանի տեսքով, դրական և բացասական ցուցիչներ
7. Աստիճան պարունակող արտահայտություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ընտրել արտահայտության արժեքի տարբերակը
8. Լուծել հավասարումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Մտցվում է նոր փոփոխական: Ցուցիչը բացասական է
9. Արտահայտության արժեքի հաշվումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Բացասական ցուցիչով աստիճան պարունակող արտահայտության արժեքի հաշվումը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Ամբողջ բացասական ցուցիչով աստիճան» թեմայից 00:15:00 միջին 10Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ ամբողջ բացասական ցուցիչով աստիճանի սահմանման և հատկությունների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Ամբողջ բացասական ցուցիչով աստիճան» թեմայից 00:20:00 միջին 17Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ ամբողջ բացասական ցուցիչով աստիճանի սահմանման և հատկությունների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Ամբողջ բացասական ցուցիչով աստիճան» թեմայից 00:20:00 միջին 17Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ ամբողջ բացասական ցուցիչով աստիճանի սահմանման և հատկությունների վերաբերյալ