Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Թվաբանական պրոգրեսիայի առաջին n անդամների գումարը Թվաբանական պրոգրեսիայի առաջին n անդամների գումարի բանաձևը, օրինակ:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Պրոգրեսիայի անդամների գումարը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել պրոգրեսիայի անդամների գումարը:
2. Պրոգրեսիայի անդամների գումարը (կոտորակային թվեր) 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել պրոգրեսիայի անդամների գումարը:
3. Պրոգրեսիայի անդամների գումարը (բացասական թվեր) 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել պրոգրեսիայի անդամների գումարը:
4. Առաջին տաս անդամների գումարը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել թվաբանական պրոգրեսիայի առաջին տաս անդամների գումարը:
5. Թվաբանական պրոգրեսիաների անդամների գումարը (երկրորդ բանաձև) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել թվաբանական պրոգրեսիաների անդամների գումարը:
6. Թվաբանական պրոգրեսիաների անդամների գումարը (երկրորդ բանաձև, կոտորակային թվեր) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է հաշվել թվաբանական պրոգրեսիաների անդամների գումարը:
7. Թվաբանական պրոգրեսիայի առաջին մի քանի անդամների գումարը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Թվաբանական պրոգրեսիայի առաջին մի քանի անդամների գումարը:
8. Պրոգրեսիայի երկու անդամները և գումարը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել պրոգրեսիայի երկու անդամները և գումարը:
9. Տեքստային խնդիր 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է լուծել թվաբանական պրոգրեսիայի վերաբերյալ տեքստային խնդիրը:
10. Բնական թվերի գումարը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է գտնել որոշակի պայմաններին բավարարող բնական թվերի գումարը:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Թվաբանական պրոգրեսիաայի n անդամների գումարը» թեմայից 00:20:00 միջին 6Մ. Առաջադրանքներ թվաբանական պրոգրեսիայի առաջին n անդամների գումարի վերաբերյալ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Թվաբանական պրոգրեսիաայի n անդամների գումարը» թեմայից 00:25:00 միջին 11Մ. Առաջադրանքներ թվաբանական պրոգրեսիայի առաջին n անդամների գումարի վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Թվաբանական պրոգրեսիաայի n անդամների գումարը» թեմայից 00:30:00 միջին 18Մ. Առաջադրանքներ թվաբանական պրոգրեսիայի առաջին n անդամների գումարի վերաբերյալ