Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Այբուբենի փոփոխման KDWIn ծրագիրը Աշակերտը ծանոթանում է այբուբենի փոփոխման համար նախատեսված KDWin ծրագրին:
2. Ստեղնաշարի վրա պայմանանշանների դասավորությունը Աշակերտը ծանոթանում է ստեղնաշարի վրա պայմանանշանների դասավորության երկու՝ Phonetical (համահունչ ) և Typewriter(մեքենագիր) ձևերին:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Այբուբենի փոփոխումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Աշակերտը պետք է իմանա, թե ինչի՞ համար է նախատսված KDWin ծրագիրը, և որտե՞ղ է այն գտնվում:
2. Ստեղնաշարի համապատասխանությունը հայկական այբուբենին 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգվում է ստեղնաշարի և հայկական այբուբենի համապատասխանության իմացությունը: Աշակերտը պետք է նշի, թե տվյալ ստեղնին հայկական այբուբենի ո՞ր տառն է համապատասխանում
3. Հայկական տվյալ տառին ստեղնաշարի ո՞ր ստեղն է համապատասխանում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգվում է հայերեն տեքստեր մուտքագրելու կարողությունը: Աշակերտը պետք է նշի, թե հայկական տվյալ տառին ստեղնաշարի ո՞ր ստեղն է համապատասխանում:
4. Ինչպե՞ս թողարկել KDWin ծրագիրը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ստուգվում է KDWin ծրագրի թողարկման իմացությունը: Աշակերտը պետք է կարողանա բացել ծրագիրը, ինչպես նաև իմանա, թե ինչի՞ համար է այն նախատեսված
5. Պայմանանշանների դասավորության պատուհանը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Աշակերտը պետք է իմանա KDWin ծրագրի պատուհանի կառուցվածքը: Ստուգվում է պատուհանի դաշտերի անվանումների և նշանակության իմացությունը:
6. Ստեղնաշարի համապատասխանությունը հայկական այբուբենին 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ստուգվում է ստեղնաշարի և հայկական այբուբենի համապատասխանության իմացությունը: Աշակերտը պետք է նշի, թե տվյալ ստեղների համախմբին հայերեն ո՞ր բառն է համապատասխանում
7. Այբուբենի փոփոխման KDWin ծրագիրը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 4Մ. Ստուգվում է KDWin ծրագրի թողարկման իմացությունը: Աշակերտը պետք է կարողանա բացել ծրագիրը, ինչպես նաև իմանա, թե ինչի՞ համար է այն նախատեսված
8. KDWin ծրագրում մի լեզվի այբուբենից այլ լեզվի այբուբենին անցնելը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 4Մ. Ստուգվում է KDWin ծրագրում մի լեզվի այբուբենից այլ լեզվի այբուբենին անցնելու իմացությունը: Աշակերտը պետք է լրացնի բաց թողնված բառը, և ստացված միտքը կնկարագրի, թե ինչպես կարելի է KDWin ծրագրում մի լեզվի այբուբենից այլ լեզվի այբուբենին անցնել:
9. Հայերեն բառերի մուտքագրումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 4Մ. Աշակերտը պետք է թվարկված բառերից ընտրի այն բառերը, որոնց մեջ կա նշված տառը:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք թեմայի վերաբերյալ 00:15:00 միջին 4Մ. Այբուբենի փոփոխման KDWin ծրագիրը և ստեղնաշարի վրա պայմանանշանների դասավորության ձևերը

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք թեմայի վերաբերյալ 00:20:00 միջին 9Մ. Այբուբենի փոփոխման KDWin ծրագիրը և ստեղնաշարի վրա պայմանանշանների դասավորության ձևերը:
2. Ստուգողական աշխատանք թեմայի վերաբերյալ 00:20:00 միջին 12Մ. Այբուբենի փոփոխման KDWin ծրագիրը և ստեղնաշարի վրա պայմանանշանների դասավորության ձևերը: