Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Բջիջների հասցեավորման սկզբունքը Էլեկտրոնային աղյուսակի բջիջների և բջիջների բլոկի գործիքները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բջիջների պարունակությունը հեռացնելը, պատճենելը, տեղափոխելը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հարցերին՝ կապված բջիջների պարունակությունը հեռացնելուն, պատճենելուն և տեղափոխելուն
2. Բջիջների բլոկը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի բջիջների բլոկին առնչվող հարցերին
3. Պատճենումը հարաբերական հասցեավորման դեպքում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հարաբերական հասցեավորման դեպքում պատճենմանն առնչվող հարցերին
4. Ինչպիսի՞ հասցեավորում է կիրառվել բանաձևում 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի այն հարցին, թե ինչպիսի՞ հասցեավորում է կիրառվել բանաձևում
5. Բանաձևերի կիրառումը հաշվարկներում 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի բանաձևերի հաշվարկներին առնչվող հարցերին
6. Հարաբերական հասցե 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հարաբերական հասցեների վերաբերյալ խնդիրներին
7. Բջիջների հասցեավորման սկզբունքը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի բջիջների հասցեավորման սկզբունքին առնչվող հարցերին
8. Բջջի պարունակության խմբագրում 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի բջջի պարունակության խմբագրմանն առնչվող հարցերին
9. Բջջում գրված արտահայտությունը բանաձև է, թե՞ գրվածք 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հարցին, թե բջջում գրված արտահայտությունը բանաձև է, թե՞ գրվածք

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք: Թեմա՝ Բջիջների հասցեավորման սկզբունքը 00:10:00 միջին 12Մ. Բջիջների հասցեավորման սկզբունքը

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք: Թեմա՝ Բջիջների հասցեավորման սկզբունքը 00:15:00 միջին 14Մ. Բջիջների հասցեավորման սկզբունքը
2. Ստուգողական աշխատանք: Թեմա՝ Բջիջների հասցեավորման սկզբունքը 00:20:00 միջին 22Մ. Բջիջների հասցեավորման սկզբունքը