Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ամբողջ թվերի հանումը Տարբեր մոդուլներով ամբողջ թվերի գումարումը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Դրական թվերի տարբերություն (հանելին ավելի մեծ է) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Դրական թվերի տարբերություն (հանելին ավելի մեծ է)
2. Բացասական թվերի տարբերություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել բացասական թվերի տարբերությունը
3. Տարբերության նշանը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1.5Մ. Պետք է հաշվել տարբերությունը ու նշանը
4. Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է որոշել օդի ջերմաստիճանը գիշերը (հանում)
5. Միևնույն նշաններով ամբողջ թվերի տարբերություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Միևնույն նշաններով ամբողջ թվերի տարբերությունը
6. Թվից տրված չափով փոքր թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գտնել թվից տրված չափով փոքր թիվը
7. Ամբողջ թվերի հանում (մեծ թվեր) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ամբողջ թվերի հանում (մեծ թվեր)
8. Պետք է հաշվել հակադիր թվերի գումարն ու տարբերությունը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Հակադիր թվերի գումարն ու տարբերությունը
9. Հանումով անհավասարում (փոփոխականը դրական է) 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է ստուգել անհավասարումը
10. Անհավասարում (ծայրահեղ դեպքեր) 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Անհավասարում (ծայրահեղ դեպքեր)
11. Աստղանիշի արժեքը (հակադիր թիվ) 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է գտնել աստղանիշի արժեքը
12. Հանումով անհավասարում (փոփոխականը բացասական է) 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է ստուգել անհավասարությունը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Ամբողջ թվերի հանումը» թեմայից 00:15:00 միջին 14Մ. Առաջադրանքներ ամբողջ թվերի հանման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Ամբողջ թվերի հանումը» թեմայից 00:15:00 միջին 15Մ. Առաջադրանքներ ամբողջ թվերի հանման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Ամբողջ թվերի հանումը» թեմայից 00:20:00 միջին 20Մ. Առաջադրանքներ ամբողջ թվերի հանման վերաբերյալ