Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ուղիղ համեմատական մեծություններ Ուղիղ համեմատականության սահմանումը և բանաձևը
2. Հակադարձ համեմատական մեծություններ Հակադարձ համեմատականության սահմանումը և բանաձևը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ուղիղ համեմատական և ոչ համեմատական կախվածություններ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք տրված կախվածությունը ուղիղ համեմատական է, թե ոչ
2. Մեծությունների կախվածությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք կախվածությունը ուղիղ համեմատական է, հակադարձ համեմատականէ, թե ուղղակի համեմատական չէ
3. Աղյուսակի լրացում կախվածության հիման վրա 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է լրացնել աղյուսակը
4. Հակադարձ համեմատականության աղյուսակ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է լրացնել հակադարձ համեմատականության աղյուսակը
5. Բանաձևեր, հակադարձ համեմատականություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Բանաձևեր, հակադարձ համեմատականություն
6. Ավելորդ բանաձևը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է ընտրել ավելորդ բանաձևը
7. Ուղիղ և հակադարձ համեմատական կախվածություններ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել ուղիղ / հակադարձ համեմատական կախվածությունները
8. Ուղիղ համեմատական մեծությունների աղյուսակ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է լրացնել ուղիղ համեմատական մեծությունների աղյուսակը
9. Ուղիղ համեմատական մեծություններ, աղյուսակի լրացում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ուղիղ համեմատական մեծությունների աղյուսակի լրացում
10. Բանաձևեր, ուղիղ համեմատականություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Բանաձևեր, ուղիղ համեմատականություն
11. Հակադարձ համեմատականության աղյուսակ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է պարզել համեմատականության բնույթը, գրել բանաձևը, գտնել գործակիցը, լրացնել աղյուսակը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Ուղիղ և հակադարձ համեմատական կախումներ» թեմայից 00:00:00 միջին 10Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ ուղիղ և հակադարձ համեմատական կախումների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Ուղիղ և հակադարձ համեմատական կախումներ» թեմայից 00:15:00 միջին 16Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ ուղիղ և հակադարձ համեմատական կախումների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշծատանք «Ուղիղ և հակադարձ համեմատական կախումներ» թեմայից 00:20:00 միջին 17Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ ուղիղ և հակադարձ համեմատական կախումների վերաբերյալ