Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մետաղադրամի փորձը Մետաղադրամի փորձը, հավասարահավանական պատահույթներ
2. Զառի փորձը Զառի փորձը, պատահույթի հավանականություն
3. Հավանականության սահմանումը Հավանականության դասական սահմանումը, օրինակներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Պատահույթի հավանականությունը (երկու գույնի գնդակներ) 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել պատահույթի հավանականությունը (երկու գույնի գնդակներ)
2. Պատահույթի հավանականությունը (շահող տոմս) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել պատահույթի հավանականությունը (շահող տոմս)
3. Պատահույթի հավանականությունը (զառ) 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել պատահույթի հավանականությունը (զառ)
4. Պատահույթի ելքերի թիվը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1.5Մ. Պետք է հաշվել քարտի համարի զույգ լինելու ելքերը
5. Պատահույթի հավանականությունը (գունավոր գրիչներ) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել պատահույթի հավանականությունը (գունավոր գրիչներ)
6. Պատահույթի հավանականություն (մրգահյութի տուփեր) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Հավանականության որոշում
7. Հակադարձ պատահույթի հավանականությունը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել հակադարձ պատահույթի հավանականությունը
8. Հակադարձ պատահույթի հավանականությունը, մրգեր 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել հակադարձ պատահույթի հավանականությունը, մրգեր
9. Պատահույթի հավանականությունը (ծննդյան օրը) 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Պատահույթի հավանականությունը (ծննդյան օրը)
10. Պատահույթների հավանականությունները (52 խաղաքարտեր) 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Պատահույթների հավանականությունները (խաղաքարտեր)
11. Սենդվիչների քանակը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Պետք է հաշվել բոլոր հնարավոր սենդվիչների քանակը և հաշվել պատահույթի հավանականությունը
12. Պատահույթի հավանականությունը (թվերի գումար) 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 4Մ. Պատահույթի հավանականությունը (թվերի գումար)
13. Պատահույթների ելքերը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Պետք է հաշվել պատահույթների ելքերը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Պատահույթի հավանականությունը» թեմայից 00:15:00 միջին 11.5Մ. Առաջադրանքներ պատահույթների հավանականությունների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Պատահույթի հավանականությունը» թեմայից 00:20:00 միջին 16Մ. Առաջադրանքներ պատահույթների հավանականությունների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Պատահույթի հավանականությունը» թեմայից 00:25:00 միջին 23Մ. Առաջադրանքներ պատահույթների հավանականությունների վերաբերյալ