Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Քիմիական տարրերի պարբերական օրենքը Իմանալ քիմիական տարրերի պարբերական օրենքի ստեղծման պատմությունը:
2. Քիմիական տարրերի պարբերական համակարգ Ուսումնասիրել տարրերի միջև առկա նմանությունները և տարբերությունները: Իմանալ պարբերական համակարգի կառուցվածքը՝ պարբերություն, խումբ:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. «Ավելորդ» տարրի որոշում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կարողանալ կատարել «ավելորդ» տարրի ընտրությունը՝օգտագործելով պարբերական համակարգի վերաբերյալ գիտելիքները:
2. Նույն ենթախմբի տարրերի շարքի լրացում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ լրացնել բաց թողած տարրը՝ օգտագործելով պարբերական աղյուսակի վերաբերյալ գիտելիքները
3. Տարրի պարբերության և խմբի համարի որոշումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ որոշել տարրի տեղը՝ պարբերության և խմբի համարը, եթե հայտնի է այդ տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը
4. Տարրի կարգաթվի և ենթախմբի որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ստուգել սովորողների իմացությունը տարրի կարգաթվի և ենթախմբի վերաբերյալ
5. Տարրի ընտրություն՝ ըստ նրա հատկությունների նմանության 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կարողանալ կատարել տարրի ընտրություն՝ համեմատելով նրա հատկությունները
6. Պարբերական համակարգում տարրի պարբերության և խմբի համարի որոշում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Կարողանալ ընտրել շարքը, որի տարրերը գտնվում են պարբերական համակարգի նույն պարբերությունում և նույն խմբում
7. Որոշել ընդհանուրը՝ համեմատելով երկու տարբեր տարրեր 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 1Մ. Կարողանալ որոշել տրված տարրերի դիրքը պարբերական աղյուսակում: Որոշել տարրը՝մետաղ է, թե՞ ոչ:
8. Տարրերի առաջացրած պարզ նյութերի մետաղական և ոչ մետաղական հատկությունների որոշում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ համեմատել տարրի առաջացրած պարզ նյութի մետաղական և ոչ մետաղական հատկությունը այլ տարրերի հետ՝ իմանալով նրա դիրքը պարբերական համակարգում:
9. Կազմել տարրի առաջացրած բարձրագույն օքսիդի և հիդրօքսիդի բանաձևը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Կարողանալ կազմել տարրի առաջացրած օքսիդի և հիդրօքսիդի բանաձևերը, հաշվել դրանց հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Քիմիական տարրերի պարբերական համակարգ» թեմայով 00:10:00 հեշտ 6Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները «Քիմիական տարրերի պարբերական համակարգ» թեմայի վերաբերյալ: Սովորողը պետք է իմանա պարբերական օրենքը, համակարգի կառուցվածքը և կարողանա որոշել քիմիական տարրի դիրքը պարբերական համակարգում:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Քիմիական տարրերի պարբերական համակարգ» թեմայի վերաբերյալ 00:15:00 միջին 20Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները «Քիմիական տարրերի պարբերական համակարգ» թեմայի վերաբերյալ: Սովորողը պետք է կարողանա որոշել տարրի տեղը՝ պարբերության և խմբի համարը, եթե հայտնի է այդ տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը, որոշել տարրի առաջացած պարզ նյութի բնույթը:
2. Ստուգողական աշխատանք «Քիմիական տարրերի պարբերական համակարգ» թեմայի վերաբերյալ 00:20:00 բարդ 24Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները «Քիմիական տարրերի պարբերական համակարգ» թեմայի վերաբերյալ: Սովորողը պետք է իմանա պարբերական օրենքը, համակարգի կառուցվածքը:Կարողանա ընտրել շարքը, որի տարրերը գտնվում են պարբերական համակարգի նույն պարբերությունում և նույն խմբում, մեկնաբանել պարբերություներում տարրերի հատկությունների օրինաչափ փոփոխությունները պարբերություններում և խմբերում: