Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Նյութի զանգվածի պահպանման օրենքը Իմանալ նյութի զանգվածի պահպանման օրենքը և կարողանալ այն կիրառել քիմիական ռեակցիաների հավասարումներ կացմելիս ու հաշվարկներ կատարելիս:
2. Քիմիական ռեակցիաներ և հավասարումներ Կարողանալ կազմել քիմիական ռեակցիաների հավասարում և հավասարեցնել:
3. Հաշվարկներ քիմիական հավասարումներով Հաշվարկների կատարում քիմիական հավասարումներով

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Քիմիական հավասարումով արտահայտվող երևույթի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ երևույթներից ընտրել քիմիականը: Իմանալ, որ քիմիական հավասարումը քիմիական ռեակցիայի (քիմիական երևույթի) պայմանական գրառումն է
2. Պնդումների ճշմարտացիության հաստատում կամ հերքում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Օգտագործելով գիտելիքները քիմիական ռեակցիաների ընթացքի վերաբերյալ՝ կարողանալ հաստատել կամ հերքել պնդումների ճշմարտացիությունը
3. Նյութերի նյութաքանակների որոշումն՝ ըստ քիմիական ռեակցիայի հավասարման 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ որոշել նյութերի նյութաքանակներն՝ ըստ ռեակցիայի հավասարման
4. Ստացված նյութի զանգվածի որոշում ըստ փոխազդող նյութերի զանգվածների հարաբերության 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Իմանալ զանգվածի պահպանման օրենքը և կարողանալ այն կիրառելով հաշվել ստացված նյութի զանգվածը, եթե հայտնի է ելանյութերի զանգվածայինի հարաբերությունը
5. Գործակիցների որոշում ռեակցիայի ուրվագրում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Իմանալ զանգվածի պահպանման օրենքը, կարողանալ այն կիրառել ռեակցիաների հավասարումներում
6. Քիմիական ռեակցիայի ուրվագրում բաց թողած նյութի բանաձևի որոշում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Իմանալ քիմիական ռեակցիայի էությունը: Կարողանալ կազմել քիմիական ռեակցիայի հավասարման ուրվագիրը
7. Ռեակցիայի ուրվագրում պակասող նյութի որոշում և ռեակցիայի հավասարեցում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 2Մ. Իմանալ նյութի զանգվածի պահպնման օրենքը, քիմիական ռեակցիաների հավասարումները կազմելու օրինաչափությունները: Կարողանալ կազմել և հավասարեցնել քիմիական ռեակցիաների հավասարումները
8. Քիմիական ռեակցիայում անհայտ գործակցի որոշում՝ ըստ զանգվածի պահպանման օրենքի 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 2Մ. Իմանալ զանգվածի պահպանման օրենքը, ռեակցիայի հավասարումը, գործակից հասկացությունները: Կարողանալ հավասարեցնել քիմիական ռեակցիայի ուրվագիրը
9. Քիմիական ռեակցիայի հավասարման կազմում և ռեակցիայի արգասիք մոլեկուլում պրոտոնների թվի որոշում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 2Մ. Իմանալ քիմիական ռեակցիայի հավասարում կազմելու կարգը, կարողանալ կազմել հավասարում և հաշվել պրոտոնների թիվը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Նյութի զանգվածի պահպանման օրենքը» թեմայից 00:07:00 հեշտ 2Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները քիմիական ռեակցիաների հավասարումների վերաբերյալ և նյութերի նյութաքանակներն որոշելու՝ ըստ ռեակցիայի հավասարման կարողությունների

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Զանգվածի պահպանման օրենքը» թեմայից 00:15:00 միջին 6Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները զանգվածի պահպանման օրենքի, քիմիական ռեակցիաների ընթացքի վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Նյութի զանգվածի օրենքի և քիմիական ռեակցիաների հավասարումներ» թեմայից 00:25:00 բարդ 4Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները զանգվածի պահպանման օրենքի, քիմիական ռեակցիաների ընթացքի վերաբերյալ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը