Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Անտարկտիդայի ափագիծը և մակերևույթը Նյութը նվիրված է Անտարկտիդա մայրցամաքի ափագիծը կազմող ծովերի, նեղուցների, կղզիների և թերակղզիների, ինչպես նաև մակերևույթի ընդհանուր բնութագրին
2. Անտարկտիդայի կլիման և բուսակենդանական աշխարհը Նյութը նվիրված է Անտարկտիդայի կլիմայական պայմանների և դրանց վրա զդող գործոնների, ինչպես նաև մայրցամաքի տարածքում հանդիպող բուսակենդանական աշխարհի տեսակային բազմազանության և դրա պատճառների քննարկմանը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Անտարկտիդայի մակերևույթը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Անտարկտիդայի մակերևույթի ձևավորման առանձնահատկությունների և հիմնական միավորների վերաբերյալ աշակերտների գիտելիքները
2. Անտարկտիդայի ափերը ողողող ծովերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Անտարկտիդայի ափերը ողողող ծովերի իմացությունը
3. Անտարկտիկայի բնական զոնաների բուսական աշխարհը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Անտարկտիդայի բույսերի տեսակային բազմազանության և աշխարհագրական բաշխման վերաբերյալ աշակերտների գիտելիքները
4. Անտարկտիկայի աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկությունները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Անտարկտիկա աշխարհամասի աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկությունները
5. Անտարկտիկայի կղզիները, թերակղզիները, նեղուցները և օվկիանոսային հոսանքները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Անտարկտիկա աշխարհամասի խոշոր թերակղզիների, կղզիների, նեղուցների, օվկիանոսային հոսանքների և մակերևույթի խոշոր միավորների իմացությունը
6. Անտարկտիդայի կենդանական աշխարհը և բնական զոնաները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Անտարկտիդայի բնական զոնաների և այնտեղ բնակվող տարբեր կենդանիների տեսակային բազմազանության և առանձնահատկությունների վերաբերյալ աշակերտների գիտելիքները
7. Անտարկտիդայի կլիման 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Անտարկտիդայի կլիմայական առանձնահատկությունների վերաբերյալ աշակերտների գիտելիքները
8. Անտարկտիդային առնչվող վերլուծական հարցեր 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Անտարկտիդայի կլիմայական առանձնահատկությունների և կլիմայի վրա ազդող գործոնների վերաբերյալ աշակերտների գիտելիքները
9. Անտարկտիկայի ճանաչումը քարտեզով 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Անտարկտիկայի քարտեզի իմացությունը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք Անտարկտիդա մայրցամաք, Անտարկտիկա աշխարհամաս թեմայից 00:08:00 հեշտ 6Մ. Վարժանքը միտված է ամրապնդելու Անտարկտիդա մայրցամաք, Անտարկտիկա աշխարհամաս թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք Անտարկտիդա մայրցամաք, Անտարկտիկա աշխարհամաս թեմայից 00:15:00 միջին 12Մ. Տնային աշխատանքը միտված է ամրապնդելու Անտարկտիդա մայրցամաք, Անտարկտիկա աշխարհամաս թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները
2. Ստուգողական աշխատանք Անտարկտիդա մայրցամաք, Անտարկտիկա աշխարհամաս թեմայից 00:22:00 միջին 8Մ. Ստուգողական աշխատանքը միտված է ստուգելու Անտարկտիդա մայրցամաք, Անտարկտիկա աշխարհամաս թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը