Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մարմինների փոխազդեցությունը, ուժ Մարմինների փոխազդեցությունը, ուժ ՝ հասկացություններ, սահմանումներ, ֆիզիկական մեծություններ, չափման միավորներ
2. Առաձգականության ուժ, ուժի չափումը Առաձգականության ուժ, ուժի չափումը՝ հասկացություններ, երևույթներ, ֆիզիկական մեծություններ
3. Երկրի ձգողությունը: Ծանրության ուժ Երկրի ձգողությունը: Ծանրության ուժ, մարմնի կշիռ՝ հասկացություններ, սահմանումներ, ֆիզիկական մեծություններ
4. Մարմնի կշիռ: Անկշռելիություն Մարմնի կշիռ, ուղղությունը: Անկշռելիության վիճակ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Երկրի ձգողությունը, ծանրության ուժ՝ կրկնենք տեսությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կրկնել սահմանումները Երկրի ձգողության և ծանրության ուժի վերաբերյալ
2. Մարմնի կշիռ: Անկշռելիություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կրկնենք կշռի հասկացությունը, մարմնի՝ անկշռելիության վիճակում գտնվելու օրինակներ
3. Ուժի չափում, ուժաչափ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ուժաչափեր, ուժի չափում, դինամոմետր
4. Մարմնի շարժում, մարմնի արագության փոփոխության պատճառը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Տեսական հարցեր մարմնի շարժման, մարմնի արագության փոփոխության պատճառը
5. Հաշվել մարմնի վրա ազդող ծանրության ուժը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Տրված զանգվածով պետք է որոշել մարմնի վրա ազդող ծանրության ուժը
6. Առաձգականության ուժ: Դեֆորմացիաներ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Առաձգականության ուժ՝ սահմանում: Դեֆորմացիաներ, դրանց տեսակները
7. Կազմել ծանրության ուժի և կշռի վերաբերյալ նախադասությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է կատարել ընտրություն ընտրովի դաշտերից և կազմել նախադասություն ծանրության ուժի և կշռի վերաբերյալ
8. Որոշել մարմնի զանգվածը, եթե հայտնի է ծանրության ուժը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է որոշել մարմնի զանգվածը, եթե հայտնի է ծանրության ուժը
9. Կրկնենք ուժ, ծանրության ուժ, մարմնի կշիռ հասկացությունները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Կրկնենք ուժ, ծանրության ուժ, մարմնի կշիռ հասկացությունները, սահմանումները, հիմնական գաղափարները
10. Որոշել մարմնի վրա ազդող ծանրության ուժը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է որոշել մարմնի վրա ազդող ծանրության ուժը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Երկրի ձգողության ուժ: Մարմնի կշիռ: Առաձգականության ուժ 00:15:00 միջին 16Մ. Հարցեր տեսությունից: Երկրի ձգողության ուժ: Որոշել մարմնի կշիռը: Առաձգականության ուժ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Երկրի ձգողության ուժ: Մարմնի կշիռ 00:20:00 միջին 20Մ. Կրկնել տեսություունը և լուծել խնդիրները
2. Մարմինների փոխազդեցությունը: Երկրի ձգողության ուժ 00:30:00 միջին 14Մ. Մարմինների փոխազդեցություն: Ուժ: Երկրի ձգողության ուժ