Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Սննդառությունը տարատեսակ կենդանի օրգանիզմներում Սննդառությունը տարատեսակ կենդանի օրգանիզմներում
2. Շնչառությունը կենդանի օրգանիզմներում Շնչառության դերն ու նշանակությունը կենդանի օրգանիզմներում
3. Արտազատությունը կենդանի օրգանիզմներում և նյութափոխանակության առանձնահատկությունները Արտազատությունն ու փոխադրումը կենդանի օրգանիզմներում և դրանց կապը շրջակա միջավայրի հետ
4. Նյութերի փոխադրումը կենդանի օրգանիզմներում և նրանց կապը միջավայրի հետ Նյութերի փոխադրումը կենդանի օրգանիզմներում և նրանց կապը միջավայրի հետ
5. Օրգանիզմների բազմացումը և նոր բույսի զարգացումը Օրգանիզմների բազմացումը և նոր բույսի զարգացումը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Օրգանիզմներ`ըստ նախընտրած սննդի տեսակի 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Օրգանիզմներ`ըստ նախընտրած սննդի տեսակի: Ընտրել ճիշտ պատասխանը
2. Հետերոտրոֆ օրգանիզմների ձևերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Հետերոտրոֆ օրգանիզմների ձևերը: Ընտրել ճիշտ պատասխանը
3. Օրգանիզմի ջերմային կապը միջավայրի հետ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Օրգանիզմի ջերմային կապը միջավայրի հետ: Ընտրել ճիշտ պատասխանը
4. Օրգանիզմների սեռային դասակարգումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Օրգանիզմների սեռային դասակարգումը: Ընտրել ճիշտ պատասխանը
5. Սառնարյուններ և տաքարյուններ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Սառնարյուններ և տաքարյուններ: Ընտրել ճիշտ պատասխանները
6. Օրգանիզմների բազմացման ձևերը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Օրգանիզմների բազմացման ձևերը: Նշել և ընտրել ճիշտ պատասխանները
7. Օրգանիզմներում նյութերի փոխադրման առանձնահատկությունները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Օրգանիզմներում նյութերի փոխադրման առանձնահատկությունները: Նշել և ընտրել ճիշտ պատասխանները
8. Շնչառություն և շնչառական օրգաններ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Շնչառություն և շնչառական օրգաններ: Նշել և ընտրել ճիշտ պատասխանները
9. Սննադառության էությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Սննադառության էությունը: Նշել և ընտրել ճիշտ պատասխանները
10. Նյութափոխանակություն և արտազական օրգաններ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Նյութափոխանակություն և արտազական օրգաններ: Նշել և ընտրել ճիշտ պատասխանները
11. Օրգանիզմի գործառույթային դրսևորումները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Օրգանիզմի գործառութային դրսևորումները: Վերլուծել և ընտրել ճիշտ պատասխան
12. Օրգանիզմների գործառույթային դրսևորումները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Օրգանիզմի գործառութային դրսևորումները: Վերլուծել և ընտրել ճիշտ պատասխան

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Օրգանիզմների կենսագործունեությունը» թեմայից 00:10:00 միջին 4Մ. Վարժություններ «Օրգանիզմների կենսագործունեությունը» թեմայից

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Օրգանիզմների կենսագործունեությունը» թեմայից 00:15:00 միջին 17Մ. Վարժություններ «Օրգանիզմների կենսագործունեությունը» թեմայից
2. Ստուգողական աշխատանք «Օրգանիզմների կենսագործունեությունը» թեմայից 00:20:00 միջին 27Մ. Վարժություններ «Օրգանիզմների կենսագործունեությունը» թեմայից