Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ուղղի և հարթության կազմած անկյունը Ուղղի և հարթության կազմած անկյունը:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ուղիղների և հարթությունների կազմած անկյունները խորանարդում 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել ուղիղների և հարթությունների կազմած անկյունները խորանարդում:
2. Անկյուն քառանկյուն բուրգում 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել անկյունը քառանկյուն բուրգում:
3. Ուղղի և հարթության կազմած անկյան վերաբերյալ պնդումներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը:
4. Սահամանման ձևակերպումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 5Մ. Պետք է լրացնել սահմանման ձևակերպումը:
5. Հատվածի և հարթության անկյունը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել հատվածի և հարթության անկյունը բուրգում:
6. Երկու անկյուններ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել պահանջվող երկու անկյունները:
7. Թեք և պրոյեկցիա 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է հաշվել թեքի և պրոյեկցիայի երակարությունը:
8. Պրոյեկցիայի երկարությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է հաշվել պրոյեկցիայի երկարությունը:
9. Ուղղի կազմած անկյունը հարթության հետ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1.5Մ. Պետք է ընտրել ուղղի կազմած անկյունը հարթույան հետ:
10. Ուղղի կազմած անկյունը հիմքի հարթության հետ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել ուղղի կազմած անկյունը հիմքի հարթության հետ:
11. Ուղղի և հարթության կազմած անկյունը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 1Մ. Պետք է գտնել ուղղի և հարթության կազմած անկյունը:
12. Ուղղի կազմած անկյունը որոշելու քայլերը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է նկարագրել ուղղի կազմած անկյունը որոշելու քայլերը և գտնել այն:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Ուղղի և հարթության կազմած անկյունը. թեմայից 00:20:00 հեշտ 8.5Մ. Առաջադրանքներ ուղղահայացների և ուղղի և հարթության կազմած անկյան վերաբերյալ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Ուղղի և հարթության կազմած անկյունը» թեմայից 00:20:00 միջին 25.5Մ. Առաջադրանքներ ուղղահայացների և ուղղի և հարթության կազմած անկյան վերաբերյալ:
2. Ստուգողական աշխատանք «Ուղղի և հարթության կազմած անկյունը» թեմայից 00:30:00 միջին 23.5Մ. Առաջադրանքներ ուղղահայացների և ուղղի և հարթության կազմած անկյան վերաբերյալ: