Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Տարածաչափության ներածություն Տարածաչափության հիմնական գաղափարները
2. Տարածական պատկեր և տարածական մարմին Տարածական պատկեր և տարածական մարմին, մարմնի ծավալը, հավասար և հավասարամեծ մարմիններ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Սահմանման ձևակերպում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է լրացնել սահմանման ձևակերպումը
2. Բաց թողած բառը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է լրացնել բաց թողած բառը
3. Տարածաչափության հիմնական գաղափարները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է պատասխանել տարածաչափության հիմնական գաղափարների վերաբերյալ հարցերին
4. Հարցեր նկարի վերաբերյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է պատասխանել նկարի վերաբերյալ հարցերին
5. Պնդումներ տարածաչափական գաղափարների վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը
6. Պնդման շարունակությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել պնդման շարունակությունը
7. Ծավալի երկու աքսիոմները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է լրացնել ծավալի երկու աքսիոմների ձևակերպումները
8. Ճիշտ և սխալ պնդումներ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է պարզել ճի՞շտ են, թե սխալ պնդումները
9. Տարածական մարմիններ և հարթ պատկերներ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել տարածական մարմինները և հարթ պատկերները
10. Պնդումներ ծավալի վերաբերյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումները
11. Հավասար և հավասարամեծ մարմիններ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է պատասխանել նկարի վերաբերյալ հարցերին
12. Ճիշտ կամ սխալ պնդում 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է պարզել ճի՞շտ է, թե սխալ պնդումը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Տարածաչափական գաղափարներ» թեմայից 00:20:00 հեշտ 12Մ. Առաջադրանքներ տարածաչափական գաղափարների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային առաջադրանք «Տարածաչափական գաղափարներ» թեմայից 00:15:00 միջին 8Մ. Առաջադրանքներ տարածաչափական գաղափարների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Տարածաչափական գաղափարներ» թեմայից 00:40:00 միջին 27Մ. Առաջադրանքներ տարածաչափական գաղափարների վերաբերյալ