Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Անկյան սինուսը, կոսինուսը և տանգենսը 0 - 180 աստիճանների անկյան սինուսը, կոսինուսը և տանգենսը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Կետի կոորդինատները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել կետի կոորդինատները
2. Անկյան որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել անկյունը
3. Շրջանագծի լարի երկարությունը 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել շրջանագծի լարի երկարությունը
4. Եռանկյունաչափական առնչությունները 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ առնչությունները
5. Անկյուն, որը որոշվում է կետի կոորդինատներով 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել կետի կոորդինատներով որոշվող անկյունը
6. Սինուսի/կոսինուսի արժեքը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել սինուսի/կոսինուսի արժեքը
7. Անկյան տանգենսը/կոտանգենսը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել անկյան տանգենսը/կոտանգենսը
8. Բանաձևերի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ բանաձևերը
9. Գործողություններ տրված անկյան սինուսի և կոսինուսի հետ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Տրված անկյան սինուսի և կոսինուսի գումարը, տարբերությունը կամ արտադրյալը
10. Բութ անկյան սինուսի, կոսինուսի և տանգենսի արժեքների որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել բութ անկյունները, որոնց դեպքում ստացվում են ճիշտ հավասարություններ
11. Ուղղանկյուն եռանկյան կողմերն ու անկյունները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ուղղանկյուն եռանկյան կողմերն ու անկյունները
12. Տանգենսի արժեքների որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ բանաձևերը
13. Տրված է անկյան սինուսի/կոսինուսի որոշումը՝ այդ անկյան տանգենսի միջոցով 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է գտնել անկյան սինուսը/կոսինուսը, եթե տրված է անկյան տանգենսը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Անկյան սինուսը, կոսինուսը, տանգենսը և կոտանգենսը» թեմայից 00:15:00 հեշտ 7Մ. Առաջադրանքներ անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Անկյան սինուսը, կոսինուսը, տանգենսը և կոտանգենսը» թեմայից 00:20:00 հեշտ 12Մ. Առաջադրանքներ անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Անկյան սինուսը, կոսինուսը, տանգենսը և կոտանգենսը» թեմայից 00:35:00 միջին 27Մ. Առաջադրանքներ անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքների վերաբերյալ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը