Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ուղիղ պրիզմայի ծավալը Ուղիղ պրիզմայի ծավալը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Պրիզմայի ծավալի հաշվարկը, երբ տրված են հիմքի մակերեսն ու բարձրությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել պրիզմայի ծավալը
2. Գտնել քառանկյուն պրիզմայի ծավալը, տրված են հիմքի անկյունագծերն ու բարձրությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել քառանկյուն պրիզմայի ծավալը
3. Պրիզմայի նիստերի և կողերի որոշումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել պրիզմայի նիստերի և կողերի քանակները
4. Ուղիղ պրիզմայի ծավալի բանաձևը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ բանաձևը
5. Պրիզմայի ծավալին վերաբերող պնդման ձևակերպումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ձևակերպել ճիշտ պնդումը
6. Պրիզմայի բարձրության հաշվարկը, երբ տրված է ծավալը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել պրիզմայի բարձրությունը
7. Հավասարամեծ հիմքերով պրիզմաների ծավալների հաշվարկը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել հավասարամեծ հիմքերով պրիզմաների ծավալները
8. Պրիզմայի առանցքային հատույթի մակերեսի որոշումը, եթե տրված է ծավալը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել քառանկյուն պրիզմայի առանցքային հատույթի մակերեսը
9. Կանոնավոր եռանկյուն պրիզմայի ծավալի հաշվարկը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել կանոնավոր եռանկյուն պրիզմայի ծավալը
10. Կանոնավոր վեցանկյուն պրիզմայի ծավալը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել կանոնավոր վեցանկյուն պրիզմայի ծավալը
11. Կանոնավոր վեցանկյուն պրիզմայի առանցքային հատույթի որոշումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է հաշվել կանոնավոր վեցանկյուն պրիզմայի առանցքային հատույթը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Ուղիղ պրիզմայի ծավալը» թեմայից 00:30:00 միջին 9Մ. Առաջադրանքներ ուղիղ պրիզմայի ծավալի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Ուղիղ պրիզմայի ծավալը» թեմայից 00:25:00 միջին 13Մ. Առաջադրանքներ ուղիղ պրիզմայի ծավալի վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Ուղիղ պրիզմայի ծավալը» թեմայից 00:35:00 միջին 20Մ. Առաջադրանքներ ուղիղ պրիզմայի ծավալի վերաբերյալ