Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Պարզ մեխանիզմներ Հիմնական տեղեկություններ պարզ մխանիզմների, դրանց կիրառման, աշխատանքի սկզբունքների մասին

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Շարժական և անշարժ ճախարակների մասին 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է նշել ճիշտ պատասխանները
2. Անշարժ ճախարակով բարձրացնելիս բեռի բարձրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է որոշել բեռի բարձրությունը անշարժ ճախարակով բարձրացնելիս
3. Շարժական ճախարակին կիրառված ուժի որոշում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Որոշել շարժական ճախարակին կիրառված ուժը
4. Որոշել ուժը և պարանի երկարությունը շարժական ճախարակով աշխատելիս 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Որոշել բանվորի կիրառած ուժը և դուրս քաշած պարանի երկարությունը շարժական ճախարակով աշխատելիս
5. Շարժական ճախարակով բարձրացվող բեռի կշռի որոշում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է որոշել շարժական ճախարակով բարձրացվող բեռի կշիռը
6. Շարժական ճախարակով մարդու կատարած աշխատանքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է որոշել շարժական ճախարակով մարդու կատարած աշխատանքը
7. Որոշել ջահի զանգվածը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է որոշել ոլորանով բարձրացվող ջահի զանգվածը
8. Ջրհորից հանած ջրի ծավալի որոշում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 7Մ. Պետք է որոշել ջրհորից հանած ջրի ծավալը
9. Հաշվել բեռը թեք հարթությամբ բարձրացնելու ուժը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 7Մ. Պետք է հաշվել բեռը թեք հարթությամբ համար բարձրացնելու ուժը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տարբեր պարզ մեխանիզմներ: Պարզ խնդիրներ 00:15:00 հեշտ 8Մ. Տարբեր պարզ մեխանիզմներ: Պարզ խնդիրներ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Խնդիրներ տարբեր պարզ մեխանիզմների վերաբերյալ 00:20:00 միջին 18Մ. Խնդիրներ «Պարզ մեխանիզմներ» թեմայի վերաբերյալ
2. Նյութի ամփոփում պարզ մեխանիզմների վերաբերյալ 00:20:00 միջին 22Մ. Նյութի ամփոփում «Պարզ մեխանիզմներ» թեմայի վերաբերյալ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը